دنیایی از فرصت ها

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

دنیایی از فرصت ها

ترکیه همواره مورد توجه شهروندان ایرانی بوده است. بسیاری از شهروندان ایرانی سالانه به ترکیه سفر می کنند. در این مقاله اطلاعاتی را برای شهروندان ایرانی که قصد اقامت دائم در ترکیه را دارند به اشتراک گذاشته ایم. شهروندان ایرانی می توانند با برآورده کردن شرایط تعیین شده تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

به غیر از تابعیتی که به دلیل اصل و نسب و محل تولد به دست می آید، گزینه هایی برای اخذ شهروندی ترکیه وجود دارد. ایرانیانی که قصد اخذ تابعیت ترکیه را دارند باید پنج سال متوالی در ترکیه اقامت داشته باشند، باید ثابت کنند که قصد اقامت در ترکیه را دارند. نباید بیماری خطرناکی داشته باشند،بایدمسئولیت پذیر و دارای اخلاق حسنه باشند. باید سطح زبان ترکی آن ها قابل پذیرش باشد.باید شغل یا درآمدی برای امرار معاش داشته باشد،نباید دست به رفتارهایی بزنند که امنیت ملی و جامعه را به خطر بیندازد.

ایرانیانی که سه سال است با یک شهروند ترک ازدواج کرده اند و ازدواج آنها ادامه دارد نیز می توانند برای تابعیت ترکیه اقدام کنند. اگر همسر ترک شخص متفاضی دریافت شهروندی پس از درخواست فوت کند،در روند درخواست تأثیر منفی نخواهد داشت.

اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری نیز امکان پذیر است.

اتباع ایرانی که حداقل ۵۰۰ هزار دلار سرمایه ثابت داشته باشند.

اتباع ایرانی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار ملک خریداری کرده اند، مشروط بر اینکه به مدت سه سال به فروش نرسد.

اتباع ایرانی که حداقل ۵۰ نفر ترک را استخدام می کنند.

اتباع ایرانی که حداقل۵۰۰ هزار دلار در بانک های فعال در ترکیه سپرده گذاری کرده اند، مشروط بر اینکه این وجه را حداقل سه سال نگه دارند.

شهروندان ایرانی که اوراق قرضه دولتی به ارزش حدالقل ۵۰۰ هزار دلار خریداری کرده و به مدت سه سال نگه دارد،می توانند برای شهروندی ترکیه اقدام کنند.


Properties
1
Footer Contact Bar Image