همراه با ترم گلوبال

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

همراه با ترم گلوبال

شرایط و معلومات مرتبط با اقامت و دریافت شهروندی ترکیه برای اتباع افغان

روابط ترکیه و افغانستان به ویژه از اوایل دهه 2000 به بعد تثبیت شده است. پیوند دوستی مبتنی بر صلح بین دو کشور ادامه دارد. این فضای دوستی برای شهروندان افغانی که به ترکیه سفر می کنند احساس بسیار خوبی ایجاد کرده است، در نتیجه بسیاری از شهروندان افغانستان خواهان داشتن تابعیت ترکیه هستند. در این مقاله اطلاعات مهمی را برای اتباع افغانستانی که می خواهند تابعیت ترکیه داشته باشند و می خواهند اقامت دائم ترکیه را دریافت کنند ارائه کرده ایم.

شهروندان افغانستان می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت، اجازه اقامت خانوادگی، مجوز اقامت دانشجویی، اجازه اقامت طولانی مدت، اجازه اقامت بشردوستانه و اجازه اقامت قربانیان قاچاق انسان در ترکیه را دریافت کنند. افراد دارای مجوز اقامت می توانند بدون نیاز به ویزا وارد ترکیه شوند. علاوه بر این، اگر اتباع افغانستان دارای مجوز کار یا مدرک معافیت جواز کار باشند، این مدارک جایگزین اجازه اقامت نیز می شود.

اگر اتباع افغانستان بخواهند برای اجازه اقامت در ترکیه درخواست دهند، باید پاسپورت یا مدارک جایگزین پاسپورت با اعتبار شصت روز بیشتر از زمان اقامت درخواستی داشته باشند. کسانی که می خواهند از داخل ترکیه درخواست دهند باید قبل از پایان دوره ویزا اقدام کنند.

درخواست های اجازه اقامت اتباع افغانستان ظرف نود روز تکمیل می شود. اجازه اقامت با توجه به هدف اقامت و درخواست برای هر فرد جداگانه صادر می شود.

اگر اتباع افغانستان از پیش اجازه اقامت دارند، درخواست تمدید باید 60 روز قبل از انقضای مجوز اقامت ارائه شود. افغان ها باید حداقل هشت سال به طور مداوم در ترکیه اقامت داشته باشند تا اجازه اقامت طولانی مدت را دریافت کنند.

گزینه های مختلفی برای شهروندان افغان که مایل به اخذ تابعیت ترکیه هستند وجود دارد. افرادی که مایل به درخواست شهروندی هستند:

باید با رفتار خود مشخص کند که می خواهد در ترکیه مستقر شود

نباید بیماری خطرناکی داشته باشد

باید مسئولیت پذیر باشد و اخلاق حسنه داشته باشد

باید ترکی را در سطح کافی بداند

برای امرار معاش باید حرفه یا درآمد داشته باشد

اقدامی بر ضد امنیت ملی و جامعه انجام نداده باشند

جدای از اینها، اتباع افغان درصورت ازدواج با یک شهروند ترکیه برای بیش از سه سال یا از طریق سرمایه گذاری نیز می توانند درخواست شهروندی ترکیه را ارائه کنند.

Properties
1
Footer Contact Bar Image