نحوه خرید ملک سرمایه گذاری با رتبه اعتباری پایین

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

اگر به فکر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات با گرفتن وام برای آینده پر سود هستید، اما رتبه اعتباری شما پایین است، نگران نباشید. زیرا حتی اگر امتیاز اعتباری شما پایین باشد، راه سرمایه گذاری بسته نیست.

اگر مشتری ای هستید که بانک شما را در گروه «پر ریسک» جهت اعطای وام قرار داده است، می توانید وام با امتیاز اعتباری پایین نیز بگیرید. علاوه بر این، برخی از بانک ها ممکن است هنگام اعطای وام به مشتریان، امتیازات اعتباری بد را نادیده بگیرند. جدا از این موارد، می توانید امتیاز اعتباری خود را نیز به روش هایی افزایش دهید.

نمره اعتباری شما به طور کلی بر اساس عادات پرداخت شما در وام ها و کارت های اعتباری شکل می گیرد. برای بهبود امتیاز اعتباری خود

می توانید تعداد تراکنش های بانکی خود را افزایش دهید.

شما می توانید پرداخت های خود را به طور منظم انجام دهید.

می توانید بدهی های خود را بازسازی کنید.

شما می توانید یک دستور پرداخت خودکار برای فاکتورهای خود ارسال کنید.

اگر امتیاز اعتباری شما پایین است، می توانید با روش های دیگر برای سرمایه گذاری خود وام بگیرید. برای اعتبار می توانید ضامن معرفی کنید.

می توانید وثیقه بدهید.

زمانی که شخصی که شما به عنوان ضامن نمایندگی می کنید موافقت می کند در صورت عدم پرداخت بدهی، بدهی را بپردازد، خطر عدم پرداخت وام را برای بانک ها کاهش می دهد. برای اینکه بانک ها فردی را به عنوان ضامن بپذیرند، این شخص باید شرایط لازم برای اعطای وام را نیز رعایت کند. امتیاز اعتباری بالای ضامن شانس شما را برای دریافت وام را افزایش می دهد.

علاوه بر یافتن ضامن، می توانید وثیقه ای نیز برای وام تهیه کنید. با ارائه وثیقه، ریسک عدم پرداخت وام را کاهش داده و با ارائه وثیقه ای که بتواند مبلغ وام را پوشش دهد، شانس وام خود را افزایش می دهید. در این صورت دارایی که به عنوان وثیقه ارائه می دهید باید مورد نظر وام را داشته باشد.

بانک ها با تعیین کارشناس تعیین می کنند که آیا دارایی ها برای اعتبار مناسب هستند یا خیر. در نتیجه گزارش این کارشناس می توانید برای سرمایه گذاری خود وام بگیرید.

Properties
1
Footer Contact Bar Image