نحوه اخذ مجوز کار در قبرس

نحوه اخذ مجوز کار در قبرس

نحوه اخذ مجوز کار در قبرس

ویزای کار به خارجی ها اجازه می دهد برای زندگی و کار به قبرس وارد شوند. با این حال ، توجه به این نکته مهم است که ویزای کار به اتباع خارجی اجازه نمی دهد در قبرس کار کنند. ویزا فقط اجازه ورود به کشور را می دهد.

اگر کارمندان خارجی قصد دارند برای کار در یک شرکت به قبرس نقل مکان کنند ، به سه سند جداگانه احتیاج دارند. آنها باید درخواست دهند:

مجوز کار قبرس که به دارنده اجازه کار در قبرس را می دهد

ویزای کار که به دارنده آن اجازه می دهد برای کار به قبرس سفر کند

ویزای اقامت ، که برای هر تبعه خارجی که قصد دارد بیش از ۹۰ روز در قبرس زندگی کند لازم است.

شرایط اخذ ویزای کاری قبرس

شرایط ویزای کار قبرس شامل موارد زیر است:

گذرنامه معتبر

یک ثبت نام کامل

گواهینامه های کامل پزشکی و عدم سو پیشپنه

اثبات بیمه درمانی سفر

اثبات تمکن مالی کافی

یک قرارداد کار با یک شرکت در قبرس ، که توسط وزارت کار تایید شده است.

روند درخواست

کارفرما باید ثابت کند که هیچ متقاضی کار واجد شرایط در قبرس وجود ندارد که بتواند موقعیت این کار را پر کند. آنها همچنین باید یک توصیه نامه از وزارت کار دریافت کنند. پس از کسب نامه ی لازم ، کارفرما باید درخواست مجوز را به اداره ثبت احوال و اداره مهاجرت ارائه دهد.

پس از اخذ مجوز کار ، کارمند باید برای درخواست ویزای کار به سفارت یا کنسولگری در کشور محل اقامت خود مراجعه کند. متقاضی می تواند به محض صدور ویزا توسط مقامات مربوطه به قبرس سفر کند.

یک کارمند خارجی باید ظرف یک هفته از ورود به قبرس درخواست اجازه اقامت کند. برای این کار ، آنها باید به بخش پلیس محلی یا دفاتر مرکزی اداره ثبت احوال و مهاجرت مراجعه کنند. متقاضیان باید یک امضا و داده های بیومتریک ارائه دهند.

پس از اخذ هر سه این اسناد ، کارمند می تواند به طور قانونی در قبرس زندگی و کار کند.

املاک
1
Telegram Contact Us Whatsapp Call Us Live Chat