مالیات بر درآمد در ترکیه

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

مالیات بر درآمد در ترکیه

مالیات بر درآمد نوعی مالیات است که از درآمد موجود اشخاص حقیقی جمع می شود. این درآمد عبارت است از در آمد املاک و مستغلات یا دارایی های منقول ، فروش کالا ، درآمد حاصل از اشتغال شخصی یا درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی. افرادی که بیش از شش ماه در یک سال تقویمی در ترکیه زندگی کرده اند ، شهروندان ترکیه وابسته به سازمان ها یا موسسات رسمی مستقر در ترکیه و برای تجارت خود در خارج از کشور اقامت دارند ، مالیات دهندگان درآمد هستند.

این مودیان مالیات باید مالیات درآمد خود را در ترکیه یا خارج از کشور پرداخت کنند. به همین دلیل ، مودیان مالیاتی باید ابتدا اظهارنامه سالانه مالیات بر درآمد را تهیه کنند.

اظهارنامه مالیات بر درآمد چیست؟

اظهارنامه مالیات بر درآمد گزارشی است که درآمد شما را نشان می دهد و برای اجرای ارزیابی مالیات ارائه می شود. می توانید از وب سایت اداره درآمد ترکیه به این بیانیه دسترسی پیدا کنید. اظهارنامه سالانه مالیات بر درآمد تا عصر آخرین روز مارس سال بعد ارائه می شود. اگر درآمد فقط از درآمد تجاری تعیین شده به روش ساده تشکیل شود ، از ابتدای فوریه تا عصر روز بیست و پنجم سال بعد داده می شود.

چگونه مالیات بر درآمد را پرداخت کنیم؟

مالیات بر درآمد در طول سال در ترکیه در دو قسمت قابل پرداخت است. مودیانی که اظهارنامه سالانه مالیات بر درآمد را تهیه می کنند می توانند مالیات را از طریق اداره مالیات در آدرس محل سکونت خود ، اداره مالیاتی که محل کار آنها به آن وابسته است یا بانکی که با آنها کار می کنند پرداخت کنند.

چه زمانی مالیات بر درآمد را پرداخت کنیم؟

در پرداخت های مالیات بر درآمد ، تاریخ پرداخت با توجه به روش درآمد تغییر می کند.

اگر درآمد فقط متشکل از سود بازرگانی است که به صورت یک درآمد ساده به دست می آید ، قسط اول مالیات بر درآمد باید تا پایان فوریه و قسط دوم تا پایان ماه ژوئن پرداخت شود.

اگر درآمد فقط از درآمد تجاری حاصل از سود ساده تشکیل نشود ، قسط اول مالیات بر درآمد باید تا پایان ماه مارس و قسط دوم تا پایان ماه جولای پرداخت شود.

مالیات بر درآمد چگونه محاسبه می شود؟

از سال ۲۰۲۱، نرخ فعلی مالیات بر درآمد به شرح زیر است:

۱۵٪ تا ۲۴.۰۰۰

حداکثر ۵۳.۰۰۰ ₺ ; ۳۶۰۰ ₺ برای ۲۴.۰۰۰ ₺ و ۲۰٪ برای بقیه

حداکثر ۱۳۰.۰۰۰ ₺ ;۹۴۰۰ ₺ برای بخش ۵۳.۰۰۰ ₺ و ۲۷٪ برای بقیه

حداکثر۶۵۰.۰۰۰ ₺ ۳۰.۱۹۰ ₺ برای قسمت ۱۳۰.۰۰۰ ₺ و۳۵٪ برای بقیه

برای بیش از۶۵۰.۰۰۰ ₺ ;۲۱۲.۱۹۰ ₺ برای بخش ۶۵۰.۰۰۰ ₺ و ۴۰٪ برای بقیه

Properties
1
Footer Contact Bar Image