سیاست های اجتماعی در انگلستان

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

سیاست های اجتماعی در انگلستان

به لطف سیستم مزایای اجتماعی نسبتاً کارآمد، بریتانیا عموماً در سیاست اجتماعی رتبه خوبی دارد. از سال 2014، امتیاز آن در این معیار معادل 0.1 امتیاز کاهش یافته است. در این مقاله به سیاست های اجتماعی در انگلستان اشاره کردیم. 

کمک هزینه های آموزشی و رفاهی

افزایش اخیر در هزینه های آموزش عالی در بریتانیا بسیار مورد بحث بوده است به طوری که نگرانی ها در مورد سطح بدهی دانشجویان باعث ایجاد ایده هایی برای کاهش شهریه یا اصلاح سیستم وام دانشجویی شده است. دانشگاه‌ها نگران هستند که «برگزیت» جذب دانشجویان و محققان اتحادیه اروپا را دشوارتر کند. اصلاحات برای جایگزینی چندین پرداخت تخصصی رفاهی با یک روش پرداخت واحد با مشکلات اجرایی مواجه شده است و میزان کمک ها از خانواده های سرشناس کاهش یافته است. فقدان مسکن مقرون به صرفه به طور نامتناسبی بر ساکنان شهری کم درآمد تأثیر گذاشته است.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در انگلستان

سیستم مراقبت های بهداشتی همگانی هنوز پابرجاست، اما ارائه خدمات نتوانسته است با تقاضای رو به رشد سازگار باشد. بحران‌های زمستانی به یک امر عادی تبدیل شده‌اند و بیمارستان‌ها برای به دست آوردن فضای تخت دچار مشکلات اساسی شده اند. بودجه مراقبت های اجتماعی کاهش یافته است، که این امر منجر به افزایش هزینه های درمان در بیمارستان ها شده است. پس از برگزیت، دولت بریتانیا متعهد به کاهش و کنترل مهاجرت به انگلستان شده است.

خانواده در نظام اجتماعی

در طول دو دهه گذشته، تلاش‌های دولت برای تقویت تعادل بین کار و زندگی و امکان مشارکت زنان در نیروی کار، مراقبت از کودکان، تمدید مرخصی زایمان و ایجاد مرخصی برای پدران را افزایش داده است. اخیراً درخواست‌های عمومی از شرکت‌ها برای افزایش تعداد زنان در هیئت‌های مدیره و چشم‌انداز ایجاد سهمیه برای هیئت‌های مدیره شرکت‌ها مطرح شده است.

شرایط زندگی ایمن

در طول 15 سال گذشته، شهروندان بریتانیا امنیت بیشتری را تجربه کرده اند، زیرا میزان جرم و جنایت به طور مداوم و چشمگیر کاهش یافته است. با این حال، این امر میان حس امنیت شهروندان منعکس نشده چرا که ایشان بر خلاف آمار ها، (شاید تحت تأثیر گزارش رسانه ها) معتقدند جرم و جنایت در حال افزایش است.


Properties
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Green, Litecoin accepted.
1
Footer Contact Bar Image
Whatsapp contact gif for mobile