چرا سرمایه گذاران خارجی کانادا را ترجیح می دهند؟

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

چرا سرمایه گذاران خارجی کانادا را ترجیح می دهند؟ 

کانادا یک مکان عالی برای تجارت است زیرا به کل بازار آمریکای شمالی دسترسی دارد. این کشور یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ده کشور تجاری برتر است که دارای اقتصاد مداوم در حال گسترش است. این هدف می تواند تصمیم خوبی برای سرمایه گذارانی باشد که مایل به خروج از بازارهای اتحادیه اروپا یا آسیا هستند اما نمی خواهند در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند یا بودجه ی خود را برای واجد شرایط بودن در برنامه های ایالات متحده افزایش دهند. انگیزه شما هرچه باشد ، یک فرصت سرمایه گذاری در کانادا در انتظار شما است.

مزایای سرمایه گذاری خارجی در کانادا

یک واقعیت کمتر شناخته شده در مورد کانادا این است که دولت برنامه های متعدد کمک های سرمایه گذاری خارجی شامل مشوق های مختلف ، کسر مالیات و بازپرداخت را اجرا کرده است. به عنوان مثال ، برنامه های بازاریابی انجمن های ابتدایی و مناطق تجاری خارجی دو مورد از مهمترین طرح های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کانادا هستند.

کمک ها و یارانه ها نیز برای تحقیقات و توسعه شرکت های کانادایی (تحقیق و توسعه) در دسترس است. همچنین مشوق های مالی متعددی در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرد که در این کشور کسب و کار راه اندازی می کنند.

کانادا با همه یکسان رفتار می کند

شخص حقوقی که اقامت کانادا ندارد به عنوان سرمایه گذار خارجی در ICA و قانون شرکت کانادا تعریف می شود. طبق قانون سرمایه گذاری های خارجی ، سرمایه گذاران خارجی دارای حقوق و برخورد مشابه با کارآفرینان محلی هستند که در کانادا شروع به کار می کنند. با این حال ، برخی از محدودیت ها در مورد انواع صنایعی که کارآفرینان و شرکت های خارجی می توانند در آن مشارکت کنند ، وجود دارد. در ساختار مالکیت کانادایی ، این محدودیت ها معمولاً درصد مشارکت را نشان می دهند.

ثبات اقتصادی بیشتر و فساد کمتر

بر اساس گزارش بانک جهانی ، کانادا یکی از با ثبات ترین بخش های مالی و بانکی جهان را دارد. این کشور همچنین کم فاسدترین کشور در قاره آمریکا و یکی از شفاف ترین کشورهای جهان ، بدون در نظر گرفتن اقتصاد تأثیرگذار آن در مقیاس بزرگتراست . 

کانادا با بازار جهانی خود و حمایت از سرمایه گذاران خارجی به یک بازار منحصر به فرد تبدیل می شود. همچنین می توانید کانادا را برای سرمایه گذاری هایی انتخاب کنید که با توجه به بخش و مکان متفاوت است.


Properties
1
Footer Contact Bar Image