چرا سرمایه گذاران خارجی اسپانیا را ترجیح می دهند؟

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

چرا سرمایه گذاران خارجی اسپانیا را ترجیح می دهند؟

پس از پایان بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی ، اقتصاد اسپانیا چندین سال پیش بهبود خود را آغاز کرد و نهادهای محلی شاهد تغییرات شدید در بازار محلی بودند. در سالهای اخیر ، اقتصاد اسپانیا به دلیل گسترش سریع بازار کار افزایش یافته است. و میزان سرمایه گذاری نیز منجر به رشد شده است.

اسپانیا در حال حاضر یکی از جذاب ترین بازارهای تجاری اروپا با چندین مزیت رقابتی است. در سال ۲۰۱۸ ، رشد اقتصادی اسپانیا به ۲.۶ درصد رسید و گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی تغییر در این کشور یکی از برجسته ترین در اتحادیه اروپا بود. در این مقاله ، ما دلایل اصلی ترجیح سرمایه گذاران خارجی اسپانیا را ذکر کرده ایم.

این کشور سومین بازار بزرگ سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا است

پس از بحران اقتصادی ، اسپانیا مقررات سرمایه گذاری خارجی خود را به روز کرد. این امر مشوق های بیشتری به بخش خصوصی داد که اعتماد سرمایه گذاران بین المللی را افزایش داد و اسپانیا را به دومین بهره بردار بزرگ از FDI و سومین سرمایه گذار بزرگ اتحادیه اروپا تبدیل کرد.

ویژگیهای قوی اسپانیا عبارتند از: تعداد روزافزون شرکت های چند ملیتی که در اسپانیا کار می کنند ، صنعت گردشگری روزافزون ، زیرساخت های مناسب شبکه در اسپانیا برای حمل و نقل زمینی و توسعه اخیر در بخش انرژی تجدیدپذیر.

اقتصاد رقابتی

اسپانیا با تقریباً ۴۶ میلیون ساکن ، یکی از رقابتی ترین کشورها در اتحادیه اروپا است. اسپانیا در حال حاضر یک اقتصاد پیشرو در اتحادیه اروپا است و سرمایه گذاران بین المللی می توانند از دسترسی کامل به بازار مصرفی گسترده تر در اروپا نهایت استفاده را ببرند. سرمایه گذاران ممکن است از برنامه های مختلف کمک اتحادیه اروپا استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است از موقعیت استراتژیک کشورنیز سود ببرند.

رونق صنعت گردشگری

در سال ۲۰۱۵ ، اسپانیا با ۶۰ میلیون نفر رکورد جدیدی در گردشگری به ثبت رساند. تجارت گردشگری در اسپانیا بسیار توسعه یافته است ، که یکی از عوامل برتر از نظر مالی است.

صنعت مخابرات در اسپانیا

بخش مخابرات ، که به طور گسترده در ارتباطات تلفن همراه توسعه یافته است ، صنعت گسترده ای را در اسپانیا فراهم می کند. در حال حاضر ، اسپانیا بیش از ۵۸ میلیون خط تلفن همراه را اندازه گیری می کند در حالی که نرخ خطوط انتقال ثابت کندتر است.


Properties
1
Footer Contact Bar Image