چرا سرمایه گذاران خارجی انگلستان را ترجیح می دهند؟

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

چرا سرمایه گذاران خارجی انگلستان را ترجیح می دهند؟

انگلیس سالها مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی بوده است. با فراهم آوردن مساعدترین شرایط برای سرمایه گذاران ، این کشور دائماً فضای سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. بنابراین چه چیزی انگلیس را برای سرمایه گذاری بسیار مناسب کرده و سرمایه گذاران خارجی را جذب می کند؟ در این مقاله توضیح دادیم که چرا انگلیس یکی از مناسب ترین کشورها برای سرمایه گذاری خارجی است.

محیط بازار

انگلیس دارای اقتصادی باز برای پیشرفتهای بین المللی و فناوری است. فضای بازار که خود را با فعالیت های جدید تطبیق می دهد ، باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران انگلستان را ترجیح دهند. به ویژه بخش فناوری که نرخ رشد آن چندین برابر بیشتر از رشد اقتصادی کشور است ، برای سرمایه گذاری های جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. انگلیس که دارای هشتمین اقتصاد بزرگ در سطح جهان است ، تقریباً ۷۰ میلیون مشتری بالقوه دارد.

نرخ مالیات

انگلیس با نرخ مالیات شرکت ها ۱۹ درصد ، هزینه مالیاتی کمتری را در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری اروپا ارائه می دهد. این نرخ که انگلیس را در میان کشورهای G20 متفاوت می کند ، به معنای یک فرصت عالی برای سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران همچنین می توانند در اینجا از روش های مختلف از کسر مالیات بهره مند شوند.

لندن: مرکز مالی

لندن به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی جهان ، فرصتهای بی شماری را نه تنها برای سرمایه گذاران در این کشور بلکه برای سرمایه گذاران از خارج از کشور نیز فراهم می کند. امروز بیشتر معاملات ارز و مبادله نرخ بهره در لندن انجام می شود.

نیروی کار ماهر

بسیاری از بهترین دانشگاههای جهان در انگلستان واقع شده اند. نیروی کار نوآور و واجد شرایط که از این دانشگاه ها با ارائه آموزش با کیفیت فارغ التحصیل می شوند ، همیشه محیط بازار و اقتصاد را زنده نگه می دارد.

 - Tier 1 ویزای سرمایه گذار

انگلیس یکی از کشورهایی است که از طریق سرمایه گذاری اجازه اقامت می دهد. Tier 1 Investor Visa نوعی ویزا است که به شما و خانواده شما اجازه می دهد با سرمایه گذاری بالا در انگلیس اجازه اقامت و تابعیت انگلیس را دریافت کنید. در مقایسه با ویزا در سایر کشورهای اروپایی ، Tier 1 نوع ویزا است که دارای انعطاف پذیرترین شرایط به غیر از میزان سرمایه گذاری است.

Properties
1
Footer Contact Bar Image