اجازه دهید که ما شریک شما باشیم تا از تجارب حرفه ای بیشتر ما با مدیریت کارآمد تر برخوردار شوید

دفتر مرکزی

Adile Naşit Blv. Aris Grand Tower No: 312 Esenyurt / - Istanbul TURKEY

+90 212 271 75 75

info@tremglobal.com

آدرس دفاتر شرکت ترم گلوبال

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
1