Trem Global Logo

راهنمای سرمایه گذاری

راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ترکیه

ترکیه با توجه به پیشرفت چشمگیر با اقتصاد در حال توسعه خود در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش های ساخت و ساز و املاک، در حال تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه گذاران نهادی و فردی است. در این فرآیند، این کشور فرصت‌های قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق نیاز به تسلط بر پویایی‌های محلی دارند. ما به‌عنوان تیم ترم گلوبال، به‌منظور پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در مسائل مربوط به تملک و سرمایه‌گذاری املاک، که به شدت به عوامل داخلی و خارجی وابسته هستند و مشکلات منحصربه‌فردی دارند، با کارکنان مجرب و تحت سلطه‌ی خود، از نزدیک پیشرفت‌ها را دنبال می‌کنیم. به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در ترکیه و کمک به آنها برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک در ترکیه را به سرمایه گذاران ارائه می دهیم، جایی که ما دانش خاص بخش را ارائه می دهیم. اطلاعات این راهنما عمومی است، نه مشاوره اجتماعی، مالیاتی یا حقوقی.

اخذ تابعیت استثنایی( شهروند ترکیه شدن)

آن دسته از اتباع خارجی که در حوزه و به مقدار تعیین شده توسط ریاست جمهوري ترکیه در ترکیه سرمایه گذاري کرده باشند و همچنین افراد داراي کارت فیروزه اي میتوانند بنا به دستور رییس جمهور ترکیه تابعیت ترکیه را بگیرند.

افرادي که معیارهاي پایین را دارند مشروط به تصمیم ریاست جمهوري ترکیه واجد شرایط گرفتن تابعیت ترکیه هستند:

-سرمایه گذاري ثابت حداقل به مقدار 500000 دلار آمریکا یا معادل آن ارز خارجی یا لیره ترکیه به شرحی که توسط وزارت صنعت و فناوري تصریح شده است؛

-خرید املاك به ارزش حداقل 250000 دلار آمریکا یا معادل آن هر نوع ارز خارجی یا لیره ترکیه با محدودیت فروش حداقل تا سه سال به شرحی که توسط وزارت محیط زیست و شهرسازي تصریح شده است؛

-ایجاد شغل براي حداقل 50 نفر به شرحی که توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی و خانواده تصریح شده است؛

-سپرده گذاري نقدي به ارزش 500000 دلار یا معادل آن از هر نوع ارز خارجی یا لیره ترکیه در بانک هاي ترکیه و عدم استرداد آن براي مدت حداقل سه سال به شرحی که توسط آژانس نظارت و بانکداري ترکیه تصریح شده است؛

-خرید اوراق قرضه دولتی به ارزش 500000 دلار آمریکا یا معادل آن ارز خارجی دیگر یا لیره ترکیه و عدم فروش آنها تا حداقل سه سال به شرحی که توسط وزارت خرانه داري و امور مالی تصریح شده است؛

-خرید سهام حداقل به ارزش 500000 دلار آمریکا یا معادل آن هر نوع ارز خارجی و یا لیره ترکیه و عدم فروش آن تا سه سال به شرحی که توسط هیئت بازار سرمایه ترکیه تصریح شده است.

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Phone
1
Footer Contact Bar Image