Trem Global Logo

راهنمای سرمایه گذاری

راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ترکیه

ترکیه با توجه به پیشرفت چشمگیر با اقتصاد در حال توسعه خود در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش های ساخت و ساز و املاک، در حال تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه گذاران نهادی و فردی است. در این فرآیند، این کشور فرصت‌های قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق نیاز به تسلط بر پویایی‌های محلی دارند. ما به‌عنوان تیم ترم گلوبال، به‌منظور پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در مسائل مربوط به تملک و سرمایه‌گذاری املاک، که به شدت به عوامل داخلی و خارجی وابسته هستند و مشکلات منحصربه‌فردی دارند، با کارکنان مجرب و تحت سلطه‌ی خود، از نزدیک پیشرفت‌ها را دنبال می‌کنیم. به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در ترکیه و کمک به آنها برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک در ترکیه را به سرمایه گذاران ارائه می دهیم، جایی که ما دانش خاص بخش را ارائه می دهیم. اطلاعات این راهنما عمومی است، نه مشاوره اجتماعی، مالیاتی یا حقوقی.

اقتصاد و پول رایج کشور

گرچه از زمان تاسیس ترکیه جدید در سال 1923 تا سال 1950 این کشور نقش پیشتازي در صنعتی سازي داشت اما پیشرفتهاي سیاسی مهمی که بعد از جنگ دوم جهانی داشت مثل گذر به سیستم چند حزبی و تعهد به ناتو اثرات عمیقی بر اقتصاد این کشور داشت. دولت با دادن وامهاي دولتی به شرکتهاي خصوصی به این رشد کمک نمود و توسعه اقتصادي بر اساس برنامههاي پنج ساله بوده است. اقتصاد ترکیه بر اساس اقتصاد بازار آزاد است. سرانه تولید ناخالص ملی بالاتر از خیلی از کشورهاي اروپایی و کشورهاي خاورمیانه است.

ترکیه که در سال 2003 بر طبق شاخص برابري قدرت خرید هجدهمین کشور اقتصادي دنیا بود در سال 2017 به جایگاه سیزده ام ارتقا یافت. بر اساس دادههاي سازمان توسعه و همکاري هاي افتصادي (OECD (و موسسه آمار ترکیه، درآمد سرانه این کشور که در سال 2008 براي اولین بار به 10000 دلار رسیده بود، در سال 2013 به 37.12480 دلار و در سال 2018 به بالاترین مقدار خود یعنی 69.19631 دلار رسید.

ترکیه با میانگین نرخ رشد 5.5 % در دوره پنج ساله 2013-2018 در طی یک دوره کوتاه رشد خوبی داشت و در طی دهه گذشته ابزارهاي اقتصادي را نهادینه کرد و 18 میلیارد دلار در بخش سرمایهگذاريهاي مستقیم خارجی سرمایهگذاري شد.

دارا بودن برابري قدرت خرید و ششمین اقتصاد برتر اروپا بودن، سیاستهاي مالی با اصول مالی دقیق، سیاستهاي مالی که در آن بانک مرکزي ابزارهاي مستقلی در اختیار دارد، بازار داخلی قوي و بخش خصوصی کارآفرین باعث شده است که توسعه اقتصادي این کشور شتاب داشته باشد.

با لازم الاجرا شدن قانون شماره 4875 سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ترکیه، سرمایه- گذاران خارجی از حقوق و مسئولیتهایی مشابه با سرمایه گذاران داخلی برخوردار شدند و بین واردات و صادرات هماهنگی ایجاد شد. تراکنشهاي مالی خارجی از طریق بانکهاي ارزي خارجی ، موسسات مجاز و موسسات مجاز فروش ارزهاي خارجی انجام میشود و سرمایه گذاران در بانکها حسابهاي ارزي باز میکنند. انتقال پول به کشورهاي خارجی به خوبی و کفایت انجام میشود.

در صورت عدم وجود اطلاعات و اسناد در هنگام وارد کردن منابع پولی، لازم است که اظهارنامهاي در رابطه با منبع پول نقد حمل شده به اداره گمرگ ارائه شود. گرچه هیچ الزامی براي اظهار پول نقد وجود ندارد و مسافران را نمیتوان مجبور به این اظهار نمود. آنها میتوانند فرم اظهارنامه پول نقد را پر کنند و در صورت درخواست اداره گمرگ آن را اظهار نمایند.

بازار تبادل ارز خارجی میتواند بر اساس شرایط عرضه و تقاضا شیوههاي مختلفی براي نرخ تبدیل ارز اتخاذ نماید. ارزش ارز ترکیه در بازار بر اساس ارزهاي خارجی تعیین میشود. نرخ ارز رسمی به طور روزانه توسط بانک مرکزي جمهوري ترکیه منتشر میشود.

اتباع خارجی میتوانند در ترکیه شرکت تاسیس کنند، به طور مشارکتی کار کنند و شاخه- ها یا نمایندگانی در ترکیه باز کنند. سرمایهگذاران بین المللی میتوانند به انواع شرکتهاي محلی مثل شرکتهاي با مسئولیت محدود یا شرکتهاي سهامی تضامنی بپیوندند. سرمایه- گذاران خارجی میتوانند با شرکتهاي محلی در افزایش سرمایه مشارکت کنند و سهام را منتقل کنند. هرچند آنها باید در طی یک ماه بعد از تکمیل تراکنشهاي مرتبط وزارت امور مالی و خرانهداري را در جریان بگذارند. با اینکه سرمایهگذاران خارجی حق انتقال پول با هرگونه ارز دلخواه را دارند، اگر بخواهند کار تصفیه فروش شرکت را انجام دهند لازم نیست از قبل به وازت امور مالی و خزانه داري اطلاع دهند.

فعالیتهاي تجاري را نمیتوان ملی یا مصادره کرد مگر اینکه منافع عمومی را تامین نماید که در غیر این صورت سرمایه گذاري سرمایهگذاران خارجی به خطر میافتد.

سرمایهگذاران خارجی در ترکیه میتوانند کارمندان خارجی را به کار بگمارند، از تشویق- هاي مالیاتی سود برند، مالکیت بر ملک داشته باشند و بیمه شوند. کارکنان خارجی به اندازه شهروندان ترکیه از مشوقهاي سرمایهگذاري و حمایتی بهره خواهند برد.

با وجود اینکه افرادي که در خارج ساکن هستند مختار هستند تا عواید ناشی از فروش اموال غیرمنقول مرتبط به ملک خود را از طریق بانکها منتقل نمایند، ترکیه سعی می نماید تا از طریق ایجاد موافقت نامه با کشورهاي دیگر از پرداخت مالیات دوبل جلوگیري نماید.

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Phone
1
Footer Contact Bar Image