Trem Global Logo

راهنمای سرمایه گذاری

راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ترکیه

ترکیه با توجه به پیشرفت چشمگیر با اقتصاد در حال توسعه خود در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش های ساخت و ساز و املاک، در حال تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه گذاران نهادی و فردی است. در این فرآیند، این کشور فرصت‌های قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق نیاز به تسلط بر پویایی‌های محلی دارند. ما به‌عنوان تیم ترم گلوبال، به‌منظور پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در مسائل مربوط به تملک و سرمایه‌گذاری املاک، که به شدت به عوامل داخلی و خارجی وابسته هستند و مشکلات منحصربه‌فردی دارند، با کارکنان مجرب و تحت سلطه‌ی خود، از نزدیک پیشرفت‌ها را دنبال می‌کنیم. به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در ترکیه و کمک به آنها برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک در ترکیه را به سرمایه گذاران ارائه می دهیم، جایی که ما دانش خاص بخش را ارائه می دهیم. اطلاعات این راهنما عمومی است، نه مشاوره اجتماعی، مالیاتی یا حقوقی.

جمعیت و زبان

بر اساس اطلاعات موسسھ آمار ترکیھ (TSI (ارائھ شده در تاریخ 31/12/2018 این کشور جمعیتی بالغ بر 82 میلیون نفر دارد.

نصف جمعیت این کشور زیر 32 سال ھستند با میانگین سنی 7.32 برای مردان و 4.31 برای زنان و در کل میانگین سنی برای کل جمعیت رقمی برابر با 32 سال تخمین زده شده است. درصد جمعیت شاغل برای سنین بین 15 تا 64 سال در حدود 8.67 % تخمین زده شده است. گروه سنی 14-0 سال 6.23 %و افراد بالای 65 سال در حدود 5.8 %از کل جمعیت این کشور را تشکیل میدھند.

ترکیھ چون در منطقھ زمانی 3+GMT قرار دارد این فرصت را دارد کھ در یک روز با کشورھای غرب و شرق مراوده داشتھ باشد. جوان بودن جمعیت این کشور اثر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد و فرصتھای سرمایھگذاری را برای سرمایھ گذاران فراھم مینماید.

نزدیک بودن بھ بازار اتحادیھ اروپایی و جمیعت جوان و تحصیل کرده آن باعث بوجود آمدن بازار پویایی میشود کھ فرصت- ھای بینظیری از نظر بازار کار دارد. بیش از شش میلیون شھروند ترکیھای در کشورھای اتحادیھ اروپا و بیشتر در غرب اروپا زندگی میکنند. ترکیھ در مقایسھ با دیگر کشورھای عضو اتحادیھ اروپا جمعیت جوانی دارد و بر طبق موسسھ آمار ترکیھ انتظار میرود کھ جمعیت آن در سال 2023 بھ رقمی معادل با 9.82 و در سال 2040 بھ 100 میلیون برسد. اگر این روند رشد جمعیت کنونی حفظ شود انتظار میرود کھ جمعیت آن در سال 2069 بھ 6.107 میلیون برسد.

زبان رسمی و اداری این کشور ترکی است. در موسسات آموزشی زبانھای دیگری در چھارچوب اصول معینی تدریس می .شوند. در بیشتر موسسات آموزشی انگلیسی زبان دوم محسوب میشود

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Phone
1
Footer Contact Bar Image