Trem Global Logo

راهنمای سرمایه گذاری

راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ترکیه

ترکیه با توجه به پیشرفت چشمگیر با اقتصاد در حال توسعه خود در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش های ساخت و ساز و املاک، در حال تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه گذاران نهادی و فردی است. در این فرآیند، این کشور فرصت‌های قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق نیاز به تسلط بر پویایی‌های محلی دارند. ما به‌عنوان تیم ترم گلوبال، به‌منظور پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در مسائل مربوط به تملک و سرمایه‌گذاری املاک، که به شدت به عوامل داخلی و خارجی وابسته هستند و مشکلات منحصربه‌فردی دارند، با کارکنان مجرب و تحت سلطه‌ی خود، از نزدیک پیشرفت‌ها را دنبال می‌کنیم. به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در ترکیه و کمک به آنها برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک در ترکیه را به سرمایه گذاران ارائه می دهیم، جایی که ما دانش خاص بخش را ارائه می دهیم. اطلاعات این راهنما عمومی است، نه مشاوره اجتماعی، مالیاتی یا حقوقی.

فرآیند خرید ملک

در تاریخ 19 سپتامبر 2018 مقدار مقرره شده براي سرمایه گذاري در ترکیه جهت اخذ تابعیت کاهش یافته است. حداقل مقدار لازم براي خرید ملک جهت گرفتن تابعیت از 1000000 دلار آمریکا به 400000 دلار تقلیل یافت. اتباع خارجی با خرید ملکی به ارزش 400000 دلار می- توانند براي خودشان، همسران و فرزندان زیر 18 سال خود تابعیت بگیرند. ملک خریداري شده نباید براي مدت حداقل سه سال فروخته شود.

مقدار سپرده در بانکهاي ترکیه براي گرفتن تابعیت نیز از 3000000 دلار به 500000 دلار کاهش یافت. اتباع خارجی میتوانند با سپرده گذاري به ارزش 500000 دلار آمریکا تابعیت ترکیه را بگیرند مشروط به اینکه تا سه سال دست به آن نزنند

مقدار سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز براي گرفتن تابعیت ترکیه نیز از 2000000 دلار به 500000 دلار رسیده است و با اینکار دادن درخواست براي تابعیت ترکیه بدون انتظار محرض میشود.

در گذشته کارفرمایان خارجی میتوانستند با استخدام 100 نفر تابعیت ترکیه بگیرند اما امروزه این تعداد به 50 نفر کاهش یافته است و کارفرمایان خارجی می توانند بعد از استخدام 50 نفر درخواست تابعیت ترکیه نمایند.

در گذشته اتباع خارجی مجبور بودند با خرید اوراق قرضه دولتی به ارزش 3000000 دلار درخواست تابعیت ترکیه نمایند مشروط به اینکه تا سه سال اقدام به فروش ننمایند. اما امروزه این رقم به 500000 دلار کاهش یافته است .

علاوه بر اینها سرمایه گذارانی که سهامی به مبلغی معادل با 500000 دلار آمریکا یا هر ارز خارجی دیگر یا لیره ترکی ه بخرند مشروط به اینکه تا سه سال اقدام به فروش نکنند می توانند براي تابعیت اقدام نمایند

براي اینکه افراد بتوانند درخواست تابعیت استثنائی نمایند باید به عنوان پیش نیاز گواهی صلاحیت سرمایه گذاري را از دفتر ثبت اسناد و املاك وزارت شهرسازي و محیط زیست بگیرد، گواهینامه انطباق را میتوان از مقامات قانونگذار و ناظر بر بانکداري (BRSD (گرفت.

در حالی که در پروسه گرفتن تابعیت استثنایی صدور گواهی انطباق براي سرمایه گذاريهاي ثابت بر عهده وزارت صنعت و فناوري است، گواهی مناسب براي ایجاد شغل توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی و خانواده داده می شود. اعطاي گواهینامه انطباق براي اواق قرضه دولتی بر عهده وزارت خزانه داري و امور مالی است، هیئت بازار سرمایه گواهی انطباق مرتبط با سرمایه گذاري سهام را صادر مینماید.

شروع پروسه تابعیت به منزله این نیست که تابعیت فرد درخواست کننده پذیرفته خواهد شد. یکی از موضوعات بسیار مهم براي گرفتن تابعیت ترکیه این است که اسناد و مدارك درخواست شده از جانب موسسات دولتی بر طبق قانون و مقررات ارائه شوند.

اصلاحات مرتبط با شرایط مورد نیاز براي گرفتن تابعیت ترکیه

معیار قدیمی

معیار جدید

سرمایه گذاري ثابت

2000000دلار

500000دلار

حداقل قیمت اموال غیرمنقول

1000000دلار

400000دلار

سپرده گذاري در بانکهاي ترکیه

3000000دلار

500000دلار

حداقل تعداد شغل

100نفر

50نفر

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Phone
1
Footer Contact Bar Image