Trem Global Logo

راهنمای سرمایه گذاری

راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک و مستغلات در ترکیه

ترکیه با توجه به پیشرفت چشمگیر با اقتصاد در حال توسعه خود در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش های ساخت و ساز و املاک، در حال تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه گذاران نهادی و فردی است. در این فرآیند، این کشور فرصت‌های قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌دهد که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری موفق نیاز به تسلط بر پویایی‌های محلی دارند. ما به‌عنوان تیم ترم گلوبال، به‌منظور پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در مسائل مربوط به تملک و سرمایه‌گذاری املاک، که به شدت به عوامل داخلی و خارجی وابسته هستند و مشکلات منحصربه‌فردی دارند، با کارکنان مجرب و تحت سلطه‌ی خود، از نزدیک پیشرفت‌ها را دنبال می‌کنیم. به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود در ترکیه و کمک به آنها برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در تصمیم گیری های سرمایه گذاری، راهنمای خرید و سرمایه گذاری املاک در ترکیه را به سرمایه گذاران ارائه می دهیم، جایی که ما دانش خاص بخش را ارائه می دهیم. اطلاعات این راهنما عمومی است، نه مشاوره اجتماعی، مالیاتی یا حقوقی.

کارت فیروزه

کارت فیروزهاي که براي گردآوري و جذب سرمایه گذاران و نیروي کار با صلاحیت به داخل ترکیه است اجازه میدهد تا افرادي با سطوح مختلف تحصیلی و تجربیات کاري مختلف، سطوح مختلف علمی و تکنولوژي صاحب مجوز کار و اقامت در ترکیه شوند و سرمایه - گذاري در کشور انجام شود.

دوره گذار براي کارت فیروزه سه سال است و یک سامانه امتیازدهی دارد. خارجیانی که در سه سال نخست گزارشهاي خود را به طور مرتب عرضه کرده و امتیازات خود را افزایش داده اند، میتوانند براي مدت نامحدودي صاحب کارت فیروزه شوند. . این افراد میتوانند در طی دو سال بعدي براي دریافت تابعیت ترکیه درخواست دهند. خارجیانی که می خواهند صاحب کارت فیروزه شوند نخست باید براي ادامه زندگی در ترکیه تصمیم بگیرند. با اینکه داشتن منزل در ترکیه فرصتی براي گرفتن کارت فیروزه اي در اختیار افراد می- گذارد اما صرف داشتن منزل در ترکیه به تنهایی براي تکمیل مثبت فرآیند کافی نیست. افرادي که کارت فیروزه دارند حداکثر تا یک سال باید آغاز به کار کنند. اگر افراد صاحب کارت فیروزهاي وارد مشاغل نشوند کارت آنها ابطال خواهد شد

به همسران و فرزندان صغیر این افراد برگهاي داده می شودکه نشان از وابستگی خانوادگی آنها با فرد دارنده کارت فیروزه اي است. افراد داراي کارت فیروزه به مدت نامحدودي صاحب مجوز اقامت و کار میشوند

آن دسته از اتباع خارجی که حداقل 2 سال در ترکیه به طور رسمی شاغل باشند میتوانند براي دریافت کارت فیروزه اقدام نمایند و صاحب مجوز اقامت و اشتغال نامحدود شوند. آنها میتوانند نزد کارفرماي مورد علاقه خود کار کنند، کسب و کار خودشان را شروع کنند و به غیر از مواردي مثل سربازي و حق راي ، حق و حقوقی مانند شهروندان ترك خواهند داشت.

افراد میتوانند 5 سال بعد از گرفتن کارت فیروزه اي براي تابعیت ترکیه درخواست بدهند. کودکان زیر 18 سال آنها در آن واحد تابعیت را کسب میکنند، همسران آنها نیز بعد از سه سال میتوانند این تابعیت را بگیرند.

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
Phone
1
Footer Contact Bar Image