اخبار ترکیه

کار از راه دور باعث افت قیمت اجاره دفترها می شود
Jul 14, 2021
15

از آنجا که قیمت اجاره کارخانه ها به دلیل تقاضای روزافزون در بخش تولید افزایش یافت ، قیمت اجاره دفترها از آن پیروی نکرد زیرا کار از راه خانه باعث افت آن شد.

اخبار ترکیه

اجازه بدهید ما با شما تماس بگیریم ما به شما کمک خواهیم کرد که بهترین سرمایه گذاری را انتخاب کنید

پاسخ سریع
1