خط جدید مترو با سرعت بالا تا فرودگاه استانبول که تا آوریل ۲۰۲۱ افتتاح می شود

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

خط جدید مترو با سرعت بالا تا فرودگاه استانبول که تا آوریل ۲۰۲۱ افتتاح می شود

وزیر حمل و نقل و زیرساخت های ترکیه گفت خط جدید مترو استانبول که قلب شهر را به فرودگاه بزرگ استانبول متصل می کند تا پایان آوریل ۲۰۲۱ افتتاح می شود.

آدیل کارا اسماعیل اوغلو پس از بازرسی از ساخت و ساز مترو در گفتگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد که قسمت اول پروژه بین منطقه کاییتحانه و فرودگاه استانبول در ابتدا افتتاح می شود ، در حالی که قسمت دوم بین مناطق هالکالی و فرودگاه قرار است در سال ۲۰۲۲ تکمیل شود

"۴۵۰۰ پرسنل در حال حاضر در حال تکمیل پروژه هستند. با اتمام پروژه های در حال انجام ، شبکه مترو استانبول به ۳۲۴ کیلومتر می رسد. "

خط جدید مسافران را از گایرهتپه ، در شیشلی در سمت اروپایی استانبول ، به فرودگاه جدید فقط در ۳۵ دقیقه جابجا می کند.

این مترو ۳۷.۵ کیلومتر امتداد خواهد داشت ، شامل ۹ ایستگاه است و سریعترین خط مترو کشور خواهد بود که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت کار می کند.

انتظار می رود این خط روزانه به ۶۰۰۰۰۰ از مردم استانبول خدمت کند. این مسیر از مناطق بشیکتاش ، شیشلی ، کائتانه ، ایوپ و آرناواتکوی عبور خواهد کرد و انتظار می رود بار ترافیکی شهر به طور قابل توجهی کاهش یابد.


Properties
1
Footer Contact Bar Image