قوانین جدید در زمینه اخذ شهروندی ترکیه

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

قوانین جدید در زمینه اخذ شهروندی ترکیه

بر اساس آخرین اطلاعیه منتشر شده در زمینه شرایط و قوانین دریافت شهروندی اتباع خارجی از طریق سرمایه گذاری، مبلغ مورد نیاز جهت اخذ شهروندی تنها در قالب ارز خارجی قابل قبول خواهد بود نه لیر ترکیه. پیش از این تغییر ، سرمایه گذاران در صورت تمایل می توانستند سرمایه گذاری خود را در قالب لیر ترکیه نیز انجام دهند.

همچنین طبق این تغییرات، مبلغی که در نتیجه فروش ملک با هدف شهروندی به دست می آید به مدت سه سال به صورت حساب سپرده لیر یا اوراق قرضه دولتی ترکیه نگهداری می شود. جزییات بیشتر مربوط به این اطلاعیه از طریق بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

کمیسیونی نظارت بر فرآیندهای شهروندی

طبق همین تغییرات، تشکیل کمیسیون نظارت بر اخذ شهروندی نیز اجرایی شد. کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم، وزارت خزانه داری و دارایی، صنعت و فناوری در داخل وزارت کشور تشکیل خواهد شد تا روند درخواست شهروندی را نظارت کند.

حداقل سرمایه مورد نیاز جهت اخذ شهروندی ترکیه

این مبلغ بر اساس اهداف افراد جهت خرید ملک یا ترجیح انجام یک سرمایه گذاری ثابت تغییر می کند. بر همین اساس، حداقل مبالغ مورد نیاز جهت اخذ شهروندی ترکیه عبارت است از:

حداقل 500 هزار دلار یا معادل این مبلغ در قالب دیگر ارز های خارجی سرمایه گذاری در سرمایه های ثابت.

خرید ملک به ارزش حداقل 400 هزار دلار آمریکا یا معادل آن در قالب دیگر ارز های خارجی ، مشروط به نگهداری و عدم فروش مجدد ملک به مدت سه سال

ایجاد اشتغال برای حداقل 50 نفر.

سپرده گذاری حداقل 500 هزار دلار آمریکا یا معادل آن در بانک های فعال در ترکیه به شرط حفظ آن به مدت سه سال.

خرید ابزار دولتی به ارزش حداقل 500 هزار دلار یا معادل آن به ارز خارجی به شرط حفظ آن به مدت سه سال.

خرید سهام صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و سهام صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر به شرط حفظ آن به مدت سه سال.

با استناد به آخرین تغییرات، شرایط دریافت شهروندی همانند گذشته باقی می ماند با این تفاوت که اکنون هر رویه توسط یک نهاد دولتی متفاوت نظارت می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره تخصصی از برترین شرکت مشاوره سرمایه گذاری در بخش املاک و دریافت شهروندی، همین حالا از طریق شماره «+90 212 271 75 75» با ترم گلوبال تماس بگیرید.

 

Properties
1
Footer Contact Bar Image