Türkiye’de Şirket Kurmanın Avantajları

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Türkiye, şirket kurmak isteyen yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında köprü görevi gören Türkiye, güçlü bir ekonomiye, liberal bir yatırım ortamına ve ideal bir vergilendirme rejimine sahip. Dünyanın pek çok noktasına yapılan ticarette stratejik bir konumda bulunan Türkiye, ülkedeki faaliyetleri kolaylaştırmak için yabancı sermaye uygulamaları sayesinde yabancı yatırımcılar tarafından yaygın olarak tercih edilmekte.

Türkiye, dinamik bir ekonomiye ve yabancı yatırımcıları çeken özel sektöre sahip. Üstelik ülkenin ekonomik büyümesi yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratıyor. Gelişmiş altyapı ile birleşen nitelikli işgücü Türkiye'yi tercih edilir bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca devlet teşvikleri ve vergi sisteminin yatırımcılar için sağladığı avantajlar da ülkede şirket kurmayı kolaylaştırıyor. Devlet teşviklerinden birçok faaliyette faydalanılabiliyor. Ayrıca Türkiye’de şirket kurma süreci Avrupa'ya göre çok daha kolay.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı girişimciler de Türk vatandaşlarına tanınan haklardan eşit olarak yararlanabiliyorlar. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayanmakta ve uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına izin vermekte. Türkiye'nin çifte vergilendirmeyi önlemek için 80 ülke ile anlaşması var. Türkiye, herhangi bir ülkede daha önce ödenmiş bir verginin başka bir ülkede ödenmesi gereken vergiden düşülmesini amaçlayan çifte vergilendirmeyi önlemek için bu anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca 26 ülke ile sosyal güvenlik anlaşmaları imzalanmıştır. 1996 yılından beri yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde AB ülkeleri ile herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın ticaret yapmak mümkündür.

Şirket kurma şartları yerli ve yabancı yatırımcılar için aynıdır. Buna göre, uluslararası yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) belirtilen her türlü şirketi kurabilir. TTK, uluslararası standartları karşılar, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eder, devlet operasyonlarında ve iş ortamında şeffaflık sağlar. Türkiye, AB mevzuatına ve AB katılım sürecine uyumlu bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunar ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reformlar ile iş yapma kolaylığını ilke edinmiştir.

Properties
1
Footer Contact Bar Image