Türkler Çifte Vatandaşlık Alabilir mi?

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Türk insanlarının çifte vatandaşlık alıp alamayacağı sorusuna geçmeden önce vatandaşlık kavramının ne olduğunu açıklamalıyız. Anayasaya göre vatandaşlık; hiçbir din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan devlet ile insan arasında kurulan hukuki bağdır. Vatandaşlık tanımının evrensel bir tanımı olmadığı için her ülke farklı tanımlamalar yapabilir. Türklerin çifte vatandaşlık elde edip edemeyeceği sorusuna geri dönersek, Türkler bazı durumları sağlamak koşuluyla çifte vatandaşlık alabilir. Peki bu kurallar ve başvuru süreci nasıl gelişir?

Çifte Vatandaşlık Nedir?

Literatürde çifte vatandaşlık ya da çoklu vatandaşlık olarak geçen kavram, kişilerin aynı anda birden çok devletin vatandaşı olması durumunu ifade eder. Türkiye Anayasası’nda çoklu vatandaşlık kavramı, 5901 sayılı kanunun üçüncü maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre, “Türk vatandaşlarının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olması” şeklinde tanımlanır. Çifte vatandaşlık statüsünü kazanmak için vatandaşı olmak istediğiniz devletin belirlediği yükümlülükleri yerine getirmelisiniz.

Çifte Vatandaşlığın Anayasal Hükümleri Nelerdir?

5901 sayılı kanunun 44. maddesi gereğince herhangi bir sebeple başka ülkenin vatandaşlığının kazanan kişilerin bu durumuna ilişkin belgeleri resmî kurumlara ibraz etmesi gerekir. Yapılan inceleme sonucunda kayıtlı kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edilmesi durumunda, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlara çifte vatandaşlığa sahip oldukları işlenir. Madde 51’e göre ise Türk vatandaşlığını korumasına izin verilen kişilerin sundukları bildirim formuna dayanılarak kişisel durum değişiklikleri kayıt altına alınır.

Çifte Vatandaşlık Başvurusunda İstenen Belgeler

1)    Başvuru Formu (VAT-12)

2)    İki adet biyometrik fotoğraf

3)    Nüfus cüzdanı ya da örneği

4)    Diğer devlet vatandaşlığının kazanılma tarihini gösteren kimlik bilgilerinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

Eğer kişi kazandığı diğer vatandaşlık hakkını bir şekilde kaybederse yaşadığı yerdeki nüfus müdürlüğüne başvurması gerekir.

Properties
1
Footer Contact Bar Image