Türkiye'de Ticari Yatırım İçin Mülk Tercihi Nasıl Yapılmalıdır?

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı, her zaman en çok tercih edilen,gözde bir yatırım aracı olmuştur. Ticari gayrimenkul yatırımı ise taşınmaz mülke yapılan yatırım türleri arasında en kazançlı yatırım şeklidir. Ticari gayrimenkuller olarak sıralayabileceğimiz alışveriş merkezleri, büyük mağazalar ve daha küçük çaplı dükkânlar, depolar ve lojistik hizmeti verilebilecek alanlar, büyük firmalar için merkez ofisler, oteller, restoranlar, turistik tesisler, hastaneler, eğitim kurumları, fabrikalar ve bu gibi iş yerlerinin üzerinde kurulabileceği ticari arsaların lokasyonunun doğru belirlenmesi, yüksek ticari kazanç getirisi için en önemli kriterdir.

En iyi lokasyon, her zaman nüfusun en yoğun olduğu şehir merkezlerinde ya da ana yollar üzerinde değildir. Taşınmazın hangi amaçla kullanılacağına göre bu durum değişebilir. Mülkünüzün bulunduğu bölgeye kolay ve rahat ulaşım sağlanabiliyor olması, her koşulda gereklidir. Bazı durumlarda kırsal bölgedeki kıraç bir tarla bile size büyük bir ticari getiri sağlayabilir.

Türkiye'de Ticari Yatırım

Türkiye'de Ticari Yatırım İçin Mülk Tercihi Nasıl Yapılmalıdır? image1

Türkiye'de ticari bir yatırıma karar verirken, öncelikle güncel duruma ve toplumun gelecekteki beklentilerine, teknolojik gelişmelere bakılması gerekir. Mevcut gelişmeler ışığında bir değerlendirme yapılacak olursa, önümüzdeki on yıl içerisinde gelişme gösterecek ve istihdamın en çok gerçekleşeceği sektörler; enerji, otomotiv, tekstil, telekomünikasyon, bilişim sistemleri ve teknoloji, savunma ve hava teknolojileri, eğitim, sağlık, perakende, elektronik, çevre ve geri dönüşüm,ve güvenliktir. Tüm dünyada enerji konusunun, yaşamın sürdürülebilirliği açısından önemi artmış ve yeni enerji kaynakları araştırmaları için büyük yatırımlar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusu, ilk sırada yer aldığını almaktadır. Buna paralel olarak, çevre ve geri dönüşüm sektörleri de gelecek açısından son derece önem arz eden yatırım alanlarındandır. 

Türkiye'de gelecekte gelişme göstermesi beklenen alanlara yapılan ticari yatırımların mülk tercihlerinizi nasıl etkileyeceği konusuna bakıldığında , konut arsalarının ve ticari arsaların yatırım aracı olarak ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Arsalar, her zaman geçerli yatırım araçları olmalarına rağmen son yıllarda inşaat sektöründeki hızlı büyüme sonucunda iskan bölgelerindeki arsalara olan talebin çok fazla yükselmesi ve özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kent merkezlerinde boş arsa bulunamaması gibi nedenlerle arsaların daha da kıymetli mülkler hâline geldiğini söyleyebiliriz.

Çevre ve doğal kaynakların korunması konusunun dünyanın geleceği açısından önemini düşünürsek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımın gerekliliğini anlayabiliriz. Bu noktada şehir merkezinden uzakta bulunan araziler de iyi birer yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Örneğin Türkiye'de güneş enerjisi panelleri kurmak için aranılan düz ve güneş alan kıraç araziler de kazançlı bir yatırım aracı olarak görülebilir. Kurulacak olan yenilenebilir enerji alanlarında üretilen enerjinin devlete ya da enerji dağıtım şirketlerine satılabilmesi için bu enerji aktarımının rahat bir biçimde sağlanabileceği konuma da dikkat edilmelidir. 

Türkiye'de Yapılacak Gayrimenkul Yatırımında Tercihler Nasıl Olmalıdır?

Türkiye'de Ticari Yatırım İçin Mülk Tercihi Nasıl Yapılmalıdır? image2

Türkiye'de riskten kaçınan küçük yatırımcının tercihi, genellikle konuttan yanadır. İnşaat sektöründeki hızlı büyümenin bir sonucu olarak konut sayısında fazla artış olmasına rağmen konut fiyatlarının beklenen düzeye inmemesi, konut sahibi olmayı arzulayan küçük yatırımcıyı beklemede kalmaya zorlamaktadır. Yine de yatırım amaçlı olarak konut almayı düşünenler için konuttaki kira getirilerinin yüksek olması avantajını kullanmaları ve birikimlerini konuta yatırmaları önerilebilir.

Ancak iş yerine yatırım yapmak, konuta yatırım yapmaya göre bazı avantajlara sahiptir. Eğer merkezi lokasyonlarda yer alıyorlarsa; ofis, dükkan mağaza gibi iş yerleri, satın alımda konuta göre daha fazla yatırım yapmayı gerektirir, ama hem daha yüksek kira getirisine sahiptir hem de mülk sahibini tadilat, dekorasyon gibi masraflara girmek zorunda bırakmaz. Üstelik konut kiralarken sözleşmeler bir yıllıkken iş yeri kiralamada sözleşme süreleri beş ya da on yıl gibi daha uzun vadeli belirlenir. Mağazaya veya dükkâna yatırım yapılacak ise öncelikle metrekarelerin orta ve büyük boyutta olması, büyük avantaj sağlar. Ayrıca konumunun, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde olması da önemlidir. 

Depolara ve lojistik hizmeti verilebilecek alanlara yatırım yapmak istiyorsanız öncelikle arsa seçimi yapacağınız lokasyona dikkat edilmesi gerekir. Örneğin on bin metrekare ve üzeri depolar inşa edip, bu büyük depoları lojistik firmalarına kiraya vermek kolay ve kazançlı bir yoldur. Arsasına ve inşasına yatırmış olduğunuz sermayeyi on yıl içerisinde geri kazanmış olursunuz. Büyük şehirlerde alanlar; konut yerleşim alanları ve ticari alanlar olarak ayrılmış durumdadır. Ticari arsalara meskûn mahal yapılamadığından sadece büyük firmaların merkezleri, depolar, servisler, atölyeler, fabrikalar gibi iş yerleri için kullanılabilecek binalar inşa edilebilir. Buralardaki arsa metrekare fiyatları, meskûn mahal arsalara göre üç kat daha yüksektir ve giderek de yükselmektedir. 

Ticari gayrimenkul yatırımlarını kırsal bölgeden ziyade merkezi konumlarda tercih etmek, o taşınmaz gayrimenkulun hem kira bedeli açısından hem de satış açısından yüksek getirili olmasını sağlar. Merkezi konumda bir arsanız varsa firmalar için genel merkez olarak kullanılabilecek, otoparklı, depolu bir iş merkezi inşa ettirip büyük ve kurumsal bir firmaya kiralayarak yüksek ve güvenli gelir elde edebilirsiniz.

Eğer kırsal bölgede, şehrin dış kısımlarında bir tarlanız varsa ya da daha düşük fiyatlı olduğu için bir tarlaya yatırım yapmak istiyorsanız; bu taşınmaz üzerine yapacağınız bazı yatırımlarla mülkünüzün değerini artırabilirsiniz. Söz gelimi, üzerine bir fidanlık kurmak, tarlanızın olduğundan daha değerli hâle gelmesini sağlar. Organik beslenmenin çok revaçta olduğu bugünlerde organik tarımla ilgili yatırımları da düşünebilirsiniz, ancak bunun için de mülkünüzün şehir merkezinden ve fabrikalardan uzakta olması gerekir.

Ticari Gayrimenkul Yatırımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türkiye'de Ticari Yatırım İçin Mülk Tercihi Nasıl Yapılmalıdır? image3

Ticari mülk satın alınırken, mülke ait olarak gösterilen depo, mutfak, bahçe gibi kısımların da mülkün tapusunda yer alıp almadığı dikkatle kontrol edilmelidir. Ayrıca mülkün tapuda iş yeri olarak kayıtlı olması da önemlidir. Eğer satın aldığınız mülk, konuttan iş yerine çevrildiyse tapuda konut olarak görünüyor olabilir. 

Eğer turizm sektöründe faaliyet gösterilecekse yatırım yapılacak alanın turistik olarak popülerliğine, yerleşik kalan nüfusa ve mevsimsel nüfusa bakılarak karar verilmesi gerekir. Yapacağınız yatırım, lojistik firmalarına yönelikse bu durumda seçeceğiniz alanın, gümrük müdürlükleri ve serbest bölge depolarının yanında veya yakınında olması gerekir. Böylece devretmek, satmak ya da kiralamak isterseniz bu yakınlık, avantaj sağlar. 

Hem çalışanlar hem de müşteriler için iş yerine ait bir otopark olmasına ya da yakın çevrede kullanılabilecek bir otopark bulunmasına da dikkat edilmelidir. İş yerinin otobüs durağı, metro istasyonu veya taksi durağı gibi toplu ulaşım araçlarına yakın mesafede olması da mülkün kıymetini artırır. Çalışanların ve müşterilerin iş yerine ulaşımının kolay olması, iş koşulları açısından büyük bir avantajdır.

Modern, şık, kullanışlı bir bina inşası da mülkünüzün değerini yükseltir ve kiracı/alıcı bulma süresini oldukça kısaltır.

Ticari gayrimenkul yatırımı yaparken taşınmazın kullanılabileceği iş alanları gözden geçirilerek alınması gerekli olan yasal izinler olup olmadığına bakılmalıdır. Gürültü, alkol satışı, yanıcı malzeme kullanımı ya da üretimi gibi özel hukuki konular araştırılarak gerekli izinlerin verilip verilemeyeceğine dikkat edilmelidir.

Sonuç

Gayrimenkul olarak tanımlanan taşınmaz mülk yatırımı, uzun vadede her zaman kazançlı bir yatırım türüdür. Dönemsel olarak bazı nedenlerden dolayı gözden düşmüş olsa bile bir süre sonra yeniden değerinin yükselmesi ve rağbet görmesi ya da daha farklı nitelikte talep görmesi mümkündür. Örneğin, mülkünüzün bulunduğu bölgede meydana gelen bir deprem, o bölgeye olan talebi bir süreliğine düşürecektir. Ancak, deprem yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş yapılara yönelinmesi, deprem kuşağında bulunan bölgede buna uygun yapılaşma yapılması gibi gelişmelerle mülkünüz değerini korumaya devam edecektir.

Tticari alanda atılacak adımlar ve yatırımlar, çoğu zaman kârla geri döner. Ticari gayrımenkul yatırımında mülk, leasing veya kendi öz kaynaklarınızı kullandığınızda maksimum yirmi yıl içerisinde amortismanı sağlıyorsa bu, kârlı bir yatırımdır.


Properties
1
Footer Contact Bar Image