Güney Kıbrıs’ta Kurumsal Vergi Sistemi

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Güney Kıbrıs’ın vergi sistemi çalışanlar, yatırımcılar ve şirketler için Avrupa’nın en avantajlı sistemlerinden birisidir. %12,5 gibi Avrupa’daki en düşük kurumsal vergi oranına sahip olan ülke aynı zamanda 60’tan fazla çifte vergilendirme anlaşmasına sahiptir. Holding ve şirketler için ideal bir yatırım çevresi olarak öne çıkan Güney Kıbrıs, gelirlerin vergilendirilmeden şirketlerin kasasına girmesine olanak sağlamaktadır.

2004’ten beri AB üyesi olan Güney Kıbrıs, vergi sistemini uluslararası düzeydeki rekabetçi vergi politikalarına uygun olarak şekillendirmiştir ve bu sistem en üst düzey şeffaflık standartlarıyla uyum halindedir.

Şirketlerin Güney Kıbrıs’ta kaydedilmesi için yalnızca ülkede kurulmuş olmaları yetmez. Şirketin iş yapması için önemli kararların da Güney Kıbrıs’ta alınması gerekmektedir.

Ülkede yerleşik bireyler ve şirketlerin tabi tutuldukları vergi türleri ülke dışında kazandıkları vergilendirilebilir gelirlerine göre hesaplanır.

Muafiyetler

Gemicilik şirketleri dışındaki şirketlerin tümü ülke dışındaki kazançları üzerinden %12,5 oranındaki kurumsal gelir vergisine tabidir.

Aşağıdaki gelir türleri kurumsal gelir vergisinden tamamen muaftır:

Depozitoların satışından elde edilen kar

Temettü hisseleri

Pasif gelir faizi

Maaş veya ihtiyat fonu gelirleri

Kurumsal Gelir Vergisi

Ülkedeki her şirket gelir vergisi iadesi için bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim elektronik ortamda düzenlenir ve 15 aylık süreçte teslim edilmelidir. Şirketlerin aynı yılın 31 Temmuz ile 31 Aralık arasındaki sürecinde iki seferde vergi ödemeleri gerekmektedir. Gerekenden az ödeme yapılması durumunda bu durum 1 Ağustos’a kadar düzeltilmelidir. Eğer gerekenin %75’inden daha az bildirim yapılırsa şirketin ceza ödemesi gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’ta Şirketlere Uygulanan Diğer Vergiler

Güney Kıbrıs’taki şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu diğer vergiler arasında %0,6 oranında sermaye vergisi ve %0,6 ile 1,9 arasında değişen bir emlak ve %3 ile 8 arasında değişen emlak transfer vergileri bulunmaktadır. İşverenlerin ayrıca sosyal güvenlik kurumuna işçilerinin brüt maaşlarının %8,5’i oranında bir ödeme yapmaları gerekmektedir.


Properties
1
Footer Contact Bar Image