Türkiye'de Kurban Bayramı

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Her yıl, bir önceki kutlama tarihinden, Hicri ve miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle 11-12 gün önce kutlanan Kurban Bayramı, yaklaşık otuz üç senede bir aynı tarihe denk geliyor. Ramazan Bayramı ile birlikte, İslam dininin en önemli bayramı olarak kabul ediliyor. İslam dünyasında her yıl Mekke’ye gidilerek hac görevinin yerine getirildiği zamana denk gelen bayramda kurban, Allah’a yaklaşmak, niyetiyle kurban edilen hayvan anlamına geliyor. Bu kavram, kişinin Allah için bir şeyini fena ettiğini, O’na olan teslimiyetini ve şükür içinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’de olduğu gibi dünyadaki bütün Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanan bayram, aynı zamanda resmî tatil olarak kabul ediliyor. Bayramın arefe günü yarım gün, dört günü ise tam gün olmak üzere, genelde çalışanlar izinli oluyor.           

Bayram İnancı

Kurban Bayramı tarihçesinde, yazılanlara göre, İbrahim Peygamber’in karısından çocuğu olmamaktadır. Gördüğü bir rüya, ona Allah’a verdiği sözü hatırlatır ve ertesi gün, diğer karısından olan oğlu İsmail’i kurban etmeye götürür. İbrahim Peygamber, bir sunak hazırlayıp oğlunu dizdiği odunların üzerine yatırır. Oğlunu kurban edeceği sırada, gökten bir melek iner ve ona Allah’a olan sadakatinin anlaşıldığını, oğlunu kesmesine gerek olmadığını söyleyerek ilerideki hayvanı işaret ettiğine ve İbrahim’in oğlu yerine bu koçu kurban ettiğine inanılıyor. Müslümanlar, bu inanışa göre her yıl Kurban Bayramı’nda Allah için kurban veriyor.

Bayram Hazırlıkları

Kurban Bayramı hazırlıkları, bayramın birinci gününden önceki arefe günü başlıyor. Arefe günü, evlerde alışveriş ve temizlik telaşı başlıyor, şehir değiştirilecekse de yol hazırlıkları yapılıyor. Toplamda dört dün süren bayramda, eğer kurban kesilecekse, inanç doğrultusunda ilk üç gün kesilmesinin uygun olduğu biliniyor. Sağlıklı ve belirli bir yaşa gelmiş olması gereken hayvanın kesilme işlemi sırasında stres ve korku hissetmemesi ve acı çekmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Kurban edilmesi için uygun görülen hayvanlar; koyun, sığır, manda, keçi ve deve olarak biliniyor.

Türkiye’de kutlanan Kurban Bayramı’nda, bazı gelenekler bulunuyor. Günün güzel sabahı, aile bireylerinin abdest alması ve özenle seçilen yeni giysilerin giyilmesiyle başlıyor. Erkekler bayram namazı için camiye giderek dini vazifelerini gerçekleştiriyor. Namazdan sonra aile bireyleri, artık hayatta olmayan akrabalarını anmak ve dua etmek için mezarlık ziyaretleri yapıyor.

Bu bayramda, Türkiye sokaklarında dolaşan neşeli, samimi ve şık giyimli insanları görmek mümkün. Eller öpülüp bayramlaşıldıktan sonra, kurban kesimine geçiliyor. Hak yolundaki fedakarlığın bir simgesi olarak belli nitelikteki hayvanlar kesilerek kurban ediliyor. Her evde en az bir kurban kesilmesinin gerekliliğine inanılan bayramda, maddi imkânı olmayan aileler birleşerek de bir kurban kesebiliyor. Günler önce satın alınmış olan hayvan kesim merkezinde kurban edilmek üzere hazırlanıyor. Bazı Türk vilayetlerinde kurban kesilmeden önce, koyunun yıkanması, kınayla boyanması veya rengarenk şeritlerle süslenmesi gibi durumlara rastlanabiliyor. Kesim işlemi, tecrübeli ve işinin ehli olan kişi tarafından, tüm aile üyelerinin ve misafirlerin huzurunda gerçekleşiyor.

İslam kanunlarına göre kadınlar, kurban töreninde bulunabiliyor fakat kurban kesimine katılamıyor. Sıkıca bağlanıp başı Mekke’ye doğru çevrilen hayvanın kanı, özel kaplarda toplanıyor. Müslümanlarca kanın dökülmesi kötü bir işaret olarak algılanıyor.  

Bayramın Ruhu; Paylaşmak

Kurban eti üç kısma ayrılıyor. İlk kısım kurbanı kesen aileye, ikinci kısım yemek hazırlanması için, üçüncü kısım ise et alamayacak durumda olanlar, ihtiyaç sahipleri ve kurban kesecek durumu olmayanlar için ayrılıyor. Kurban Bayramının en önemli özelliklerinden biri de ‘’paylaşmak için kurban etmek’’ olarak biliniyor. Hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutanların kalplerinin yumuşaması ve paylaşmanın hoşnutluğunun hissedilmesi de yine bu bayramın önemli getirilerinden sayılıyor.

Uzak aile bireylerinin veya hayat kargaşası içerisinde görüşmeye vakit bulunamayan akrabaların kaynaşması için mükemmel bir fırsat oluşturan bayramlarda, ailenin kendisi için ayırdığı etlerle yapılan yemekler, kurulan samimi ve zengin sofralarda servis ediliyor. Bayram sofrası, sürdüğü günler boyunca kaldırılmıyor. Her gün yeniden kurularak aile bireylerinin ağırlandığı sofralarda kutlamalar, şenlikler devam ediyor. Türkiye’de bayramlarda kimseyle kavgalı veya dargın olunmaması gerektiği inancı da yaygın olarak bulunduğundan, kurulan sofralarda küsler barıştırılıyor.

Tüm günleri resmî tatil olarak kabul edilen bayramda vazifelerini tamamlamış olan insanlar, büyük alışveriş merkezlerinde, parklarda veya belirlenen yerlerde gezmeye çıkıyor. Kurban Bayramı da diğer tüm bayramlarda olduğu gibi, coşkulu ve neşeli insanlarıyla, barışçıl ve birleştirici özellikleriyle görülmeye değer Türkiye’nin önemli bayramlarından biri olarak kabul ediliyor.
Properties
1
Footer Contact Bar Image