Yurtdışından Gelen Öğrenciler Türkiye\'de Nasıl Eğitim Alabiliyor?

Yurtdışından Gelen Öğrenciler Türkiye\'de Nasıl Eğitim Alabiliyor?

Yurtdışından Gelen Öğrenciler Türkiye'de Nasıl Eğitim Alabiliyor?

Türk eğitim sistemi; giderek gelişmekte olan, modern eğitim yöntemlerini takip eden ve deneyen, diğer birçok ülkenin eğitim sistemiyle etkileşimde bulunan bir eğitim sistemidir. Bunlara örnek olarak öğrenci değişim programları gösterilebilir. Dünayadaki birçok ülkeyle karşılıklı olarak öğrenci değişim programları ve çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda İran'dan, Türkmenistan'dan, birçok Arap ve Avrupa ülkesinden yabancı uyruklu öğrenciler, eğitimlerini devam ettirmek ya da tamamlamak için Türkiye'ye gelmektedir.

Türk Eğitim Sistemi

Türkiye'de eğitim, anasınıfıyla başlar. Anaokulunu bitiren ve altı yaşına giren çocuk, 4+4+4 eğitim sistemine başlamak zorundadır. Türkiye'de zorunlu eğitim süresi, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise olmak üzere 12 yıldır. Anaokulunu tamamlayan çocuk, 4 yıllık ilkokul eğitimine başlar. İlkokul eğitimini tamamlayan öğrenci, 4 yıllık ortaokul eğitimine geçer. Ortaokul eğitiminin ardından da 4 yıllık lise eğitimi alır. Lise eğitiminden sonra öğrenci, dilerse üniversite sınavlarına girerek, üniversite eğitimine başlar ve eğitim hayatını devam ettirir. Türkiye'deki öğrenciler, 12 yıllık bu zorunlu eğitimi devlet okullarında ücretsiz olarak almaktadırlar. 

Türkiye'de Anaokulu Eğitimi  

Anaokuluna gidebilmek için çocuğun otuz altı aylık olması gerekmektedir ve öğrenciler altmış beş aylık olana kadar anaokuluna devam edebilir. Çocuğun anaokuluna hangi yaşta başlayacağı ise her ebeveynin kendi kararına bağlıdır. Burada ince ve kaba motor gelişimlerinin, bilişsel becerilerinin, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gibi eğitimler ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bir yandan bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olunurken, diğer yandan da ilkokul için hazırlık çalışmaları ve eğitimleri gerçekleştirilmektedir.  

Türkiye'de İlkokul Eğitimi

Anaokulu eğitimini tamamlayan altmış altı ay ve üstündeki çocuklar, ilkokul eğitimine başlamak zorundadır. İlkokulda çocuklar, temel okuma ve yazma becerilerini elde eder. Bu becerilerin kazanımından sonra da çeşitli alanlarda çocuklara bilgiler aktarılmaya başlanır. İlk etapta bu aktarımlar Türkçe, matematik ve hayat bilgisi dersleriyle başlar. Öğrenci sınıf geçtikçe yabancı dil, sosyal bilgiler, fen bilimleri gibi alanlarda da dersler oluşturulur. Öğrencilerin okul kayıtları, ikamet adreslerine en yakın okullarda gerçekleştirilir.

Türkiye'de Ortaokul Eğitimi

4 yıllık ilkokul eğitimini tamamlayan öğrenciler, 4 yıllık ortaokul eğitimine başlamak ve eğitimlerini devam ettirmek zorundadır. Burada da ilkokul eğitiminde verilen derslerin biraz daha detaylandırılmış hâli öğrencilere sunulur. Öğretmenler eşliğinde bazı bölüm yönlendirmeleri yapılır. Öğrencilerin okul kayıtları, yine ikamet adreslerine en yakın okullarda gerçekleştirilir. 8. sınıfı tamamlayan öğrenciler liseye geçiş sınavına girerek, puanına ve başarısına göre bir liseye yerleştirilir.  

Türkiye'de Lise Eğitimi

4 yıllık ortaokul eğitimini tamamlayan çocuklar, 4 yıllık lise eğitimine başlamak zorundadır. Sınavla yerleşilen liselerde artık alana yönelik dersler verilmeye başlanır. Ayrıca liseler de alanlara göre farklılık gösterir. Meslek liseleri, imam hatip liseleri gibi uzmanlaşmış liseler vardır. Ayrıca eğitimlerine devam etmek ve üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlar. 

Türkiye'de Üniversite Eğitimi

Eğitimini devam ettirmek isteyen öğrenciler, 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından üniversite hayatına başlar. Üniversite programları, önlisans ve lisans olarak ayrılmaktadır. Önlisans programları iki yıl sürmekteyken, lisans programları dört yıl sürmektedir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, dilerlerse eğitimlerine devam edebilir; yüksek lisans, doktora yapabilir. Türkiye'de devlet üniversitelerinde eğitim ücretsizdir. 

Türkiye'de Yabancı Öğrenci Olarak Eğitim Almak

Yurt dışından gelip Türkiye'de eğitim almak ya da çocuğunuzu Türkiye'de okutmak istiyorsanız gerçekleştirmeniz ve tamamlamanız gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar ve diğer bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge tarafından belirlenmiştir. Bu genelgeye göre eğer yabancı uyruklu öğrencilerin denkliklerini belirten diploma, öğretim belgesi gibi belgeler varsa bu belgelere göre okullara yerleşimleri yapılabilir. Eğer denkliklerini gösterecek herhangi bir belgeleri yoksa yabancı uyruklu öğrenciler, mülakata alınırlar. Bu mülakat, duruma göre değişiklik göstererek sözlü ve yazılı olarak yapılabilir. Mülakatlardan sonra denkliği belirlenen yabancı uyruklu öğrenci, ilgili okullara yerleştirilir. 

Yerleşimleri yapılan öğrencilerin Türkçe'yi öğrenmelerine destek olunur ve bununla ilgili ek çalışmalar da yapılabilir. 

Türkiye'de anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede ya da üniversitede eğitim alınabilmesi için gerekli olan bazı önemli belgeler ve evraklar vardır. Türkiye'ye eğitim görmek için gelen kişilerin pasaportu, öğrenim vizesi ve en az altı ay süreli ikamet izinleri olmalıdır. (Türkiye'de ikamet izni olan yabancı uyruklu velilerin çocuklarından kayıt kabullerde ayrıca öğrenim vizesi istenmez.) 

Türkiye'de öğrencilerin eğitim bilgileri ve detayları, dersleri, sınav ve sözlü notları gibi bilgilerin velilerle paylaşıldığı e-okul sistemi vardır. Yabancı uyruklu öğrencilerin de bilgi girişleri bu sisteme yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencinin ya da velisinin bu sisteme girmesi ve girilen verileri incelemesi mümkündür. Yabancı uyruklu öğrenciler ve veliler, bu sisteme öğrencinin kimlik numarası ile giriş yapabilir.Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Üniversite Sınavı

Türkiye'de lise eğitimlerini tamamlayan ya da lisans eğitimine Türkiye'de başlamak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, bu isteklerini gerçekleştirebilmeleri için öncelikle girmeleri gereken Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adlı bir sınav vardır. Yabancı Öğrenci Sınavı'na giren ve yeterli puan alan yabancı uyruklu öğrenciler, puanlarının denkliğine uygun olan bir üniversiteye kayıtlarını yaptırabilir. Yabancı Öğrenci Sınavı'nın geçerliliği, iki senedir. 2010 senesinde alınan bir kararla 2011 senesinden itibaren bu sınav, üniversiteler tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Böylece, yabancı uyruklu öğrenci, gitmek istediği üniversitenin düzenlediği Yabancı Öğrenci Sınavı'na girer ve aldığı puanın yeterliliğine göre üniversite kaydını yaptırarak lisans eğitimine başlamış olur. 

Her üniversite, resmî İnternet sitesinde Yabancı Öğrenci Sınavı hakkında bilgiler sunar. Sınavın hangi tarihte olacağı, harç ücretinin ne kadar olduğu, sınav başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını yabancı öğrencilerin incelemeleri için resmî İnternet sitelerinde bulunur. Üniversitelerin Yabancı Öğrenci Sınavı başvuru şartları aynılık göstermemekle birlikte hepsinin ortak bir şartı vardır: Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmamak ve yabancı uyruklu olmak. 

Yabancı Öğrenci Sınavı, İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde sunulur. Ayrıca "Temel Öğrenme Becerileri Testi" ve "Türkçe Testi" olmak üzere iki farklı alanda sorular oluşturulur. Temel Öğrenme Becerileri Testi'nde fizik, biyoloji, kimya, matematik, geometri, tarih ve coğrafya gibi alanladan sorular mevcuttur. Türkçe Testi'nde de yabancı uyruklu öğrencinin Türkçe seviyesi öğrenilmeye çalışılmaktadır. Türkçe Testi'nde yeterli puanı alamayan öğrenciler, bir akademik yıl boyunca Türkçe hazırlık okur ve bir sonraki sene girecekleri sınavın sonucuna göre eğitimlerine devam edebilir. 

Türkiye; eğitim sisteminde yaptığı başarılı değişimlerle, farklı yöntemleri denemesiyle, öğrencilerine ücretsiz bir eğitim olanağı sunmasıyla Arap ülkelerinin, Orta Doğu ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin, Afrika ülkelerinin ve daha birçok ülkenin öğrencileri ve velileri tarafından tercih edilmektedir. Gerekli koşulları sağlayan ve gerekli işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Türkiye'deki on iki yıllık zorunlu eğitim sisteminde eğitimlerine başlayabilir ya da devam edebilir. Sonrasında da her üniversitenin kendi bünyesinde düzenlediği Yabancı Öğrenci Sınavı'na katılarak ve yeterli puanları alarak istedikleri üniversitede lisans eğitimlerine başlayıp, eğitim hayatlarına devam edebilir. Türkiye, çok kültürlü demokratik toplum yapısı, tarihi ve doğal güzellikleri, iklimi ve sosyal olanakları açısından dünyanın dört bir yanından öğrencilerin tercihi olmaktadır.


  • Kişiselleştirilmiş Yatırım Çözümleri
  • Satış Sonrası Yüksek Hizmet Kalitesi
  • Yatırımcılara Özel Paket Programlar
  • 3 ay içerisinde Türk Pasaportu
1