Gayrimenkule Ortak Yatırım Nasıl Yapılır?

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Bir ortakla mülk almak pek çok yatırımcının sıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir. Bazen sevdiğiniz bir arkadaşınızla, bazen yakın bir aile üyesiyle bazen de başarılı bir iş arkadaşıyla ortak yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bazen de birikimleriniz hayalinizdeki yatırım için yeterli olmayabilir. Bu durumda başvurulacak yöntem hisseli tapudur. Hisseli tapu işlemleri dışardan zor görülebilir fakat oldukça kolay bir süreçtir. Başarılı işlere ve kazançlı bir geleceğe sayesinde adım atacağınız mülk sizleri beklerken ortağınızla birlikte harekete geçmemek için hiçbir sebep yok.

Genel olarak bir gayrimenkulün tapusu tek bir kişiye aittir. Fakat bazı özel durumlarda bu senaryo değişir. Talep ederseniz bir gayrimenkule birden fazla kişiyle ortak olabilirsiniz. Gayrimenkule birlikte ortak olacağınız kişilerle aranızda kan bağı olması gibi bir gereklilik yoktur. Ortak mülklerde her alıcının belirli oranda bir hissesi olur. Ortaklar bu hisseler üzerinde hak sahibidirler. Dilerseler sahip oldukları hisse oranı kadar mülk üzerinden tasarruf yapabilirler. Bu tasarruf için diğer ortağın ya da ortakların onayına ihtiyaç yoktur. Her ortak kendi hissesini devretme, rehnetme ve haczettirme gibi haklara sahiptir.

Hisseli tapuda her hissedarın ön alım hakkı vardır. Eğer hissedarlardan birisi kendi hissesini satmak isterse diğer ortaklar dilerlerse ön alım hakları bulunuyor. Bu durum ortaklığın da sonu demektir. Ayrıca hissedarlar hisseli tapu üzerine kredi de alabiliyorlar. Bu krediyi alabilmek için her hissedar kendi banka hesabını açar. Hissedarlar gelişecek olumsuz durumlarda birbirlerinin borçlarından sorumlu tutuluyorlar.

Gayrimenkul hisseli tapu yöntemiyle satın alınırsa tapu işlemleri için ekstra bir masraf olmuyor. Tapu masrafları alıcılar arasında paylaştırılıyor. Fakat bankalarla olan işlemlerde ekstra masraflar doğabilir.

Hisseli tapuların satışlarında alıcı ve satıcı anlaşamazsa bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla satış işleminden önce hissedarların aralarında anlaşmış olmaları önemlidir. 

Properties
1
Footer Contact Bar Image