ABD’de İş Kurmak

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Dünya ekonomisinin kalbi olan ABD, şirket kurmak için en uygun ülkelerden biridir. ABD yönetimi, iş kurmak isteyenler için prosedürleri çok kolay hale getirmiştir. Bu yazıda, ABD'de bir iş kurmak için gereken her şeyi açıkladık.

Şirket İsminin Belirlenmesi

ABD'de bir iş kurmak için öncelikle şirketin ismi belirlenmelidir. Yapılacak ticari faaliyetin isimde yer almasına gerek yoktur. Ancak belirlenecek isim diğer firmaların isimlerinden farklı olmalıdır. Şirket adı olarak kullanılacak bir ismin başkaları tarafından kullanılıp kullanılmadığı internet üzerinden kontrol edilebilir. Fakat bunun zorunlu olarak bağlayıcı olmadığı unutulmamalıdır. Yani firma adının doğru tespiti firma kurucusunun sorumluluğundadır.

Kayıtlı Temsilci

Kayıtlı Temsilci, şirket adına şirketin durumundan gelebilecek bildirimleri almaya yetkili kişidir. Kayıtlı Temsilci, şirket sahibi olmak zorunda değildir. Bunun için kayıtlı acente olarak görev yapan kuruluşlar veya hukuk büroları kullanılabilir. Kayıtlı Temsilci hakkında yaygın bir yanılgı, kayıtlı bir temsilci olarak kaydolmanın bir şirket sahibi veya şirket yöneticisi olarak kabul edilmek için yeterli olduğudur. Özellikle New York veya Delaware gibi eyaletlerde, yönetim kurulu üyeleri şirket kuruluşunda listelenmez ve sadece kayıtlı temsilcinin adının kaydedilmesi gerekir. Bu nedenle kuruluş belgelerinde kayıtlı temsilci olmanın şirket üzerinde mülkiyet veya yönetim iddiası için yeterli olacağını düşünmek yaygın bir hatadır.

Şirket Kaydı

Şirket kaydı internet üzerinden veya şirketin kurulacağı eyalete faks göndererek yapılabilir. Bu işlem, şirket kuruluş belgesinin eyalette tescil edilmesidir. Ayrıntılı bilgi için ilgili eyalet web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

İlk Toplantı

Bu toplantıda şirketin kurucusu (bu kişi avukatınız veya şirketinizi sizin adınıza kuran herhangi bir üçüncü kişi olabilir) şirketin yönetim kurulu üyelerini belirler ve şirketin kuruluş aşamasını tamamlar. Daha sonra şirketin yönetimi yönetim kurulu üyelerine devredilir. Yönetim kurulu üyeleri, şirketin nasıl yönetileceğine ve hisselerin aday hissedarlara nasıl satılacağına ilişkin hazırlanan yönetmeliği onaylar. Bu toplantı sonunda mülkiyet, yönetim kurulu ve yönetim belgeleri belirlenip onaylanarak şirket kuruluşu tamamlanır. Bu şirketlerin yönetim kurulu üyelikleri önceden belirlenmiştir, çünkü bazı eyaletler ilk kurul üyelerinin kuruluş sertifikasına yazılmasına izin vermektedir. Ancak ilk kuruluş toplantısı yapılmadan şirketin sahibinin kim olduğunun tespiti mümkün olmayacaktır.

Vergi Kimlik Numarası

Banka hesabı açmak ve vergi ödemek gibi işlemleri başlatmak için en önemli adım, işveren kimlik numaranızı (EIN) almaktır. Bu numara olmadan şirketinizle ilgili hukuki işlemleri ve veri işlemlerini tamamlamanız mümkün olmayacaktır.

Properties
1
Footer Contact Bar Image