Türk Vatandaşlığına Geçen Yabancılar İçin Askerlik Görevi

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Askerlik, her Türk erkeği için zorunlu milli bir görev olduğu gibi, Türk vatandaşlığına geçen yabancıların da görevidir. Fakat bazı durumlarda bu zorunluluk söz konusu değildir. 1927 yılında çıkan 1111 numaralı yasaya göre her Türk erkeği askeri görevini yerine getirmek zorundadır. Ancak dünyamızın gelişen ve değişen politik düzlemi ile bu tür kanunlarda birden fazla değişiklik yapılma ihtimali bulunmaktadır.

Askeri Görev ve Yaş Aralığı

Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, yaşı gelmiş olan ve herhangi bir komplikasyonu bulunmayan her Türk vatandaşı erkek, sığınmacı ya da farklı uyruklu olarak vatandaşlığı nasıl kazandığı önemli olmaksızın askeri görevlerini yerine getirmek zorundadır. Türk vatandaşlığını kazanan bireyler ile doğuştan Türk vatandaşı olan bireyler arasında bu konuda da hiçbir fark bulunmamaktadır.

Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. 22 yaşından sonra Türk vatandaşlığını kazanan yabancı uyruklu bireyler, askerlikten muaf tutulmaktadır. Kanunen askeri görevlerini yerine getirmiş varsayılan bu bireyler eğer Türk vatandaşlığına geçiş hakkını 22 yaşından sonra kazandılar ise askerlik görevini yerine getirmek zorunda değillerdir. Fakat yaşı geçmiş olan bu bireylerin çocukları 22 yaşından küçük ise ve askeri görevlerini farklı bir devlette tamamlamadılar ise, Türkiye topraklarında askerlik görevlerini yerine getirmek zorundadırlar.

Türkiye’de Askerlik

Türkiye’de askerlik yapmak halk tarafından saygı duyulan ve kutlaması yapılan bir eylemdir. Her erkeğin yerine getirmesi zorunlu olan bir görev olmasına rağmen, ülkenin menfaati için yapılan her görev gibi askerlik de halk tarafından takdir edilir. Her erkeğin askere gidişi aileleri ve arkadaşları tarafından büyük mutluluk ve heyecan ile kutlanır. Askerlik görevinin süresi kişiden kişiye değişmesine rağmen çoğunlukla 6 ay içerisinde tamamlanır.

Türkiye’de Askerlikten Muaf Olma Sebepleri

Yaşı gelen her bireyin askerlik görevini yerine getirmesi bir zorunluluk olmasına rağmen bazı durumlarda bireyler askerlikten muaf olabilir. Türkiye ile bağlantısı bulunan Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve diğer Türk kökenli devletlerde askerlik görevini yerine getirip, bunu belgelendirebilenler askerlikten muaf tutulur. Bazı sağlık problemlerine sahip olan bireyler de askerlikten muaf tutulur. Bu sağlık problemleri görme problemleri, sinir hasarları, zihinsel hastalıklar, fiziksel engeller, kanser, enfeksiyon hastalıkları gibi problemler olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Eğer bir bireyin sahip olduğu hastalık askerliğine engel olmasına rağmen gelecekte iyileşebilecek durumda ise, doktor tahlilleri ile belirtilen tarihe kadar askerlikten muaf tutulur ancak askeri görevlerini yerine getirebilecek sağlığa ulaştıkları an görevlerini yerine getirmek zorundadırlar.

Askerliğin Ertelendiği Durumlar

Bazı durumlarda, askerlik yaşına gelmiş olan bireylerin askerlik görevi ileriki bir tarihte karar verilmesi üzere ertelenebilir. Bu tür ertelemeler çoğunlukla eğitim, sağlık ve siyasi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Eğer birey tedavisi olan fakat askerlik görevini yerine getirmesine engel olan bir sağlık durumuna sahip ise, tedavisi tamamlana kadar askerlik görevi ertelenir. Kilo kaynaklı problemler de ertelenmenin önemli sebeplerinden biridir. Eğer askerlik görevini yerine getirmek zorunda olan kişi belirlenen kilodan çok daha zayıf veya çok daha kilolu ise askerliği ertelenir. Her yıl kilo kontrolüne tabi olan bu bireyler, üç yılın ardından da hedeflenen vücut kütle endeksine ulaşamama durumunda askerlikten muaf tutulacaklardır. Üniversite veya yüksek lisans eğitimine devam eden bireyler de eğitimlerini tamamlayana kadar askerlikten muaf tutulurlar.

Bedelli Askerlik

Askerlik görevini yerine getirmek zorunda olan bireyler için Türkiye devleti bedelli askerlik programı da sunmaktadır. Bedelli askerler ile bireyler, Türk devletine her yıl değişen miktarlarda bir ücret ödeyerek sadece bir ay içerisinde askerlik görevlerini yerine getirebilirler. Bedelli askerlik, sonradan Türk vatandaşlığını kazanan ve askerlik görevini yerine getirmekle yükümlü olan erkekler için de geçerlidir. Fakat Türkiye’de bedelli askerlik yapmadan önce en az üç yıl boyunca Türkiye’de yaşamış olmaları gerekmektedir. Her yıl güncellenen bedelli askerlik ücreti, 2020 yılında 31,000 Türk lirasıydı.

Gelecekteki İhtimaller

Kesin bir yorum yapmak mümkün olmasa bile, kuralların gelişen dünya şartlarına bağlı olarak değişmesi imkânsız değildir. Türkiye hükümetinin sahip olduğu idealler ve politikalar doğrultusunda askerlik hakkında verilmiş olan kararlar her an katılaştırılabilir veya esnetilebilir.

Properties
1
Footer Contact Bar Image