Amerika’nın En Kalabalık Şehri

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

50 eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. ABD'de nüfus sayımı, bir devlet kurumu olan Nüfus Sayım Bürosu (United States Census Bureau) tarafından her on yılda bir yapılmaktadır.

Sayım verilerine göre hastaneler, itfaiye birimleri, okullar, yollar ve diğer kaynaklar için her yıl federal bütçeden milyarlarca dolar tahsis edilmektedir. Nüfus sayımı sonuçları, Kongre’deki eyalet temsilcilerinin sayısını belirler ve seçim bölgelerinin sınırlarının çizilmesinde de belirleyicidir.

Bugün ABD’nin nüfusu 328,2 milyondur. Dünya nüfusunun yaklaşık %4,3’ü ABD'de yaşamaktadır. Kaliforniya, alan başına düşen kişi sayısına göre en kalabalık ve üçüncü en büyük ABD eyaletidir. Fakat en kalabalık şehir, New York eyaletinde bulunan New York City’dir. Etnik açıdan çok kültürlü bir metropol olan New York City, yaklaşık 8,5 milyonluk nüfusa sahip olan bir göçmen kentidir. New York City’de 170’e yakın dil konuşulmaktadır ve buradaki her üç kişiden biri ABD dışındaki bir ülkede doğmuştur.

New York City, New York metropol alanının merkezidir. Bu şehir ülkenin finans, kültür, ulaşım ve üretim merkezidir. New York nüfusunun %40’ından fazlası Katolik, %30’u Protestan, %5’i Yahudi, %3,5’i Müslüman ve %1’i Budist iken %13’ü herhangi bir dine mensup değildir.

Şehir, dünyanın en büyük doğal limanlarından biri üzerine kurulmuştur. 5 ana bölgeden oluşur (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens ve Staten Island). Bu beş bölge 1898’de tek bir şehirde birleştirilmiştir.

Finans dünyasının kalbinin attığı Wall Street, New York’un Manhattan bölgesinde bulunur. New York Menkul Kıymetler Borsası, Özgürlük Heykeli, Broadway Caddesi bu şehirdedir. Ayrıca dünyanın en çok yolcu trafiğine sahip havalimanlarından biri olan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı da New York City’de bulunmaktadır. Şehir, bunlara ek olarak Metropolitan Sanat Müzesi, Modern Sanat Müzesi, Solomon R. Guggenheim Müzesi gibi dünyanın en değerli sanat koleksiyonlarına sahip. New York’un gazetelerinden biri olan The New York Times, dünyanın en saygın gazetelerinden biridir. ABD’nin üç büyük televizyon kanalı olan ABC, CBS ve NBC’nin genel merkezleri de New York’ta bulunmaktadır.

New York’ta en çok konuşulan dil İngilizce olmasına rağmen, insanların %25’inin İngilizceyi alternatif bir dil olarak konuştuğu hatta İngilizce’nin çok az konuşulduğu ya da hiç konuşulmadığı bölgeler de vardır. New York’ta ikamet edenlerin gelir düzeyleri de oldukça farklılık göstermektedir. Farklı geçmişlere sahip birçok insan bu şehrin renkli yapısını meydana getirir.

Properties
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Green, Litecoin accepted.
1
Footer Contact Bar Image
Whatsapp contact gif for mobile