Türkiye’de Şirket Kurmak

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Kendi şirketinizi kurmak istiyorsanız fakat süreç hakkında kafanız karışıksa veya hiçbir bilginiz yoksa bu makale size yardımcı olabilir.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de şirket kurma konusunda detaylı bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda Türkiye’de kurmak istediğiniz farklı şirket türlerine göre tüm süreçler açıklayıcı bir şekilde anlatılıyor.

İlk olarak, Türkiye’de kurabileceğiniz beş farklı şirket türü bulunuyor. Hepsinin hukuki süreci farklı şekillerde ilerliyor, hepsi için farklı prosedürler bulunuyor. Bu makalede bu aşamaların üzerinde duracağız.

Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi belli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü amaç ve konular için kurulabilir. Tek pay sahipli anonim şirket de kurulabilir. Payları halka arz olabilen ve borsada işlem görebilen tek şirket türüdür. Asgari sermaye tutarı 50,000 TL’dir.

Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • Dilekçe
 • Ana sözleşme onayı
 • Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örneği
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idarelerle bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararının bir örneği gereklidir.

Limited Şirket

Limited şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu olan şirkettir. Tek ortaklı limited şirket de kurulabilir. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirketin esas sermayesi en az 10,000 TL’dir. Limited şirketler halka arz olamaz.

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • Kuruluş bildirim formu
 • Dilekçe
 • Noter onaylı sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kira kontratı
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont

Şahıs Şirketi

Şahıs şirketi, sınırlı ve sınırsız sorumlu ortakları bir arada barındırabilir. Bazı ortaklar sınırlı, bazı ortaklar sınırsız sorumludur.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • Noterden alınacak muhasebeci vekaleti
 • Noterden alınacak imza beyannamesi
 • Kira kontratı
 • İkametgah belgesi
 • Şirket sahibinin iki adet fotoğrafı

Kolektif Şirket

Kolektif şirket en az iki ortakla kurulur. Kolektif şirketlerde sermaye şartı yoktur. Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme hakkına ve görevine sahiptir.

Kolektif Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

 • Ticaret unvanı seçmek
 • Ticaret unvanını ve ortakların şirket unvanını notere onaylatmak
 • Bütün ortakların fotoğraflı nüfus cüzdanlarını ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 157. maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 • Şirket kurucularının onaylı nüfus cüzdanı fotokopisiyle ikametgah belgesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek,
 • İşletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak,
 • İşletmenin ve ticaret unvanının kaydedildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatmak
 • Vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydolmak

Kooperatif Şirket

Kooperatif şirket, şahıs şirketi veya sermaye şirketi olmamakla beraber sayılan diğer şirketler gibi bir ticaret şirketidir. Her ortak en az bir, en fazla beş bin pay taahhüt eder. Bir ortaklık payının değeri 100 TL’dir. Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • İzin dilekçesi
 • Ana sözleşme
 • Kuruluş bilgi formu
 • Banka dekontu
 • Adli sicil belgeleri
Properties
1
Footer Contact Bar Image