Türkiye'de Ev Sahiplerinin ve Kiracıların Hak ve Yükümlülükleri

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Türkiye'de Ev Sahiplerinin ve Kiracıların Hak ve Yükümlülükleri

Kiralama sürecinde oluşabilecek olası sorunların önüne geçmek için ev sahibi ve kiracının sorumluluklarının netleştirilmesi, bazı detay ve yükümlülüklerin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ev sahibi ve kiracı hakları ve yükümlülükleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu kanuna göre kiracıların kira dışında ev sahiplerine karşı bazı sorumlulukları vardır. Kira sözleşmesinde belirtilmemiş olsa da her ev sahibi ve kiracı bu hak ve yükümlülükleri bilmelidir.

Kira Kontratı

Ev sahibinin, kira süresi dolmadan kiracıyı tahliye etme hakkı yoktur. Ev sahibi kira süresinin bitiminden bir ay önce kiracıya bir bildirim göndermediği takdirde, kira sözleşmesi otomatik olarak yenilenir ve süresiz sözleşmeye dönüşür.

Evden istenilen verim alınmazsa, kiracı sözleşmenin bitmesini beklemeden evden ayrılabilir. Kiracı, sorunları varsa haklı bir sebep belirterek çıkış yapma hakkına sahiptir.

Mülk sahibi, kiranın ödenmemesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Kira sözleşmesinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi ancak ev sahibinin yazılı izni ile mümkündür.

Daire Masrafları

Kiracı, mal sahibinden, kiraladığı evde tadilat yapılmasını talep edebilir. Ev sahibi arızayı doğrudan düzeltirse, sorun yoktur. Kiracı tadilat yapıp bedelini kira bedelinden düşerek de ödeyebilir.

Kirada İndirim

Yenileme veya bina kusurlarının giderilmesi için acele etmek gerekmiyorsa, kiracı ev sahibinden indirim talep edebilir. Konut hasarlarını tazmin etmek veya kira bedelinde indirim talep etmek kiracının hakkıdır.

Kiralık Gayrimenkulün Başkasına Devri

Kiracı, evi veya işyerini başka bir kişiye kiralama hakkına sahiptir. Kiracının hakları, eve zarar vermemek kaydıyla kısmen veya tamamen devretme ve kiralamayı da kapsar.

Demirbaş Yenileme

Evin temel bölümleri ve demirbaşların yenilenmesi mülk sahibinin sorumluluğundadır. Kiracı, kişisel zevkine göre farklı değişiklikler veya yenilikler yaparsa, bu kiracının sorumluluğundadır.

Yönetim

Apartmanlarda yöneticiler genellikle ev sahipleridir. Fakat kiracılar da ev sahibinin vereceği vekaletname ile yönetici olabilirler.

Depozito

Depozito, ev kiralanırken ödenmişse ve kiracı evi aldığı gibi bırakırsa depozitoyu geri alabilir. Depozito miktarı 3 aylık kiranın toplamından fazla olmamalıdır. Bununla birlikte, bakım, temizlik ve demirbaşların aynı şekilde iade edilmesi gerekmesine rağmen, zamanla yıpranan şeylerden kiracı sorumlu değildir.


Properties
1
Footer Contact Bar Image