Türkiye’de Mülk Kiralamak

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Türk vatandaşı olmayanlar belirli koşulları sağladıkları takdirde ülkede kiracı olarak ikamet edebilirler. Türkiye'de yabancılara ev kiralamak için öncelikle kira sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Sözleşmedeki bilgilerin çoğu tüm kiracılar için ortak olsa da yabancılar için bazı farklılıklar bulunabilir.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, mülk sahibi ve kiracının haklarını koruyan yasal bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi yapmak hem kiracı hem de mülk sahibi için çok önemlidir. Çünkü her iki taraf da evi hangi amaçla kullanacaklarını ve hangi haklara sahip olduklarını bu sayede bilirler. Özellikle anlaşmazlık durumlarında konu mahkemeye sevk edilebilir ve sorunsuz bir çözüme ulaşılabilir. Kira sözleşmesi aşağıdaki bölümleri içerir.

Kiracı ve mülk sahibinin bilgileri,

Kiralanan gayrimenkul ile teslim edilen ev ve apartman anahtarları veya ev eşyaları gibi envanter bilgileri,

Özel durumlar.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 300. maddesine göre kira sözleşmesi belirli veya belirtilmemiş bir süre için yapılabilir. İlgili kanunun 344. maddesine göre kira sözleşmesi döviz cinsinden yapılmışsa kira 5 yıl boyunca arttırılamaz.

Kira Sözleşmesindeki Özel Şartlar Nelerdir?

Kira sözleşmesi sonunda yer alan özel şartlar bölümünde, çeşitli maddeler gayrimenkul sahibi ve kiracının haklarını korumakta ve yükümlülüklerini belirtmektedir. Bu maddeler:

Kiracı kira sona erdiğinde sözleşmede belirtilen kira artış oranını kabul etmek zorundadır.

Kiracı, gayrimenkulü üçüncü bir kişiye devredemez.

Kiracı, temizlik vergisi, fatura ve apartman aidatlarını ödemekle yükümlüdür.

Kiracı, mülk sahibine haber vermeden evde tamirat yapamaz.

Kiracının mülk sahibine verdiği depozito miktarı ile ilgili bilgiler sözleşmede yer almalıdır.

Sözleşmenin bitiş tarihi belirtilmelidir. Sözleşmenin bitiminden 1 ay önce, taraflara yazılı olarak bildirilmedikçe kira sözleşmesinin yenilenmiş sayılacağı belirtilmelidir.

Kira sözleşmesi öncesi borç ve giderler mülk sahibine, kira sözleşmesi sonrası gider ve borçlar kiracıya aittir.

Kiracı, apartman yönetimi tarafından verilen kararlara uymayı kabul eder.

Mülk sahibi ve kiracı yukarıda belirtilen özel şartlar dışında kira sözleşmesine madde ekleme hakkına sahiptir.

Properties
1
Footer Contact Bar Image