Birleşik Krallık'ta Sosyal Politikalar

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Birleşik Krallık, nispeten işlevsel bir sosyal fayda sistemi sayesinde sosyal politikada genel olarak iyi bir konumdadır. 2014'ten bu yana, bu metrikteki puanı 0,1 puan düştü. Bu yazımızda İngiltere'deki sosyal politikalardan bahsettik.

Eğitim ve Refah Ödemeleri

Kayıt sayıları sabit kalsa da yüksek öğrenim ücretlerindeki son artışlar oldukça tartışıldı. Öğrenci borç seviyeleriyle ilgili endişeler, öğrenci kredisi sisteminde ücret indirimleri veya reform fikirlerine yol açtı. Üniversiteler, Brexit'in AB öğrencilerini ve araştırmacılarını çekmelerini zorlaştıracağından endişe duyuyor. Birkaç özel sosyal yardım ödemesini tek bir ödeme yöntemiyle değiştirmeye yönelik bir reform, daha önde gelen ailelere yönelik yardım miktarlarının düşmesiyle uygulamada sorunlarla karşılaşmıştır. Uygun fiyatlı konut eksikliği, düşük gelirli kent sakinlerini orantısız bir şekilde etkiledi. Emeklilik ödemeleri güvenlidir ve sistem ekonomik olarak sağlamdır.

Birleşik Krallık'ta Sağlık Sistemleri

Evrensel sağlık sistemi hala yürürlükte, ancak hizmet sunumu artan talebe ayak uyduramadı. Hastanelerin yatak alanı bulmak için mücadele etmesiyle kış krizleri norm haline geldi. Sosyal bakım fonu azaltılarak daha pahalı hastane tedavisine ihtiyaç duyuldu. Brexit'ten sonra hükümet göçü azaltmayı taahhüt etti.

Sosyal Sistemde Aileler

Son yirmi yılda, hükümetin iş-yaşam dengesini ve kadınların işgücüne katılım olanaklarını geliştirmeye yönelik girişimleri, çocuk bakımı arzını genişletti, doğum iznini uzattı ve babalık iznini uygulamaya koydu. Son zamanlarda, şirketlere yönetim kurullarındaki kadın sayısını artırmaları ve şirket kurulları için kota oluşturma olasılığı konusunda kamuoyu çağrıları yapıldı.

Güvenli Yaşam Koşulları

Son 15 yılda, suç oranı sürekli ve çarpıcı biçimde düştüğü için Birleşik Krallık vatandaşları artan güvenlik seviyesiyle refaha kavuştu diyebiliriz. Bununla birlikte, İngilizler (belki de medya raporlarından etkilenenler) suçun arttığına inandıklarından, bu durum artan öznel güvenlik algılarına yansımamaktadır.

Properties
Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Green, Litecoin accepted.
1
Footer Contact Bar Image
Whatsapp contact gif for mobile