Top.Mail.Ru

Türkiye’nin Tarihteki ve Gelecekteki Önemi

Türkiye’nin Tarihteki ve Gelecekteki Önemi

Türkiye, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan jeopolitik konumu itibariyle dünyanın en önemli ülkelerinden biri sayılıyor. Petrol ve doğalgaz zengini Ortadoğu ve Hazar bölgesi enerji kaynaklarına yakın olması Türkiye’nin konumunu önemli kılan unsurların başında geliyor. Bu konum zengin doğalgaz ve petrol kaynaklarının başlıca tüketicilerinden olan Avrupa ülkeleri açısından Türkiye’yi doğrudan bir transit ülke haline getiriyor. Yeni küresel güç olarak ortaya çıkan Çin’in modern İpekyolu olarak bilinen “Kuşak ve Yol” projesinde Türkiye başlıca aktörlerden biri sayılıyor. 65’ten fazla ülkenin ekonomik ve kültürel hayatına canlılık kazandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol girişimi de Türkiye’yi transit ülke haline getirmeyi hedefliyor. Bulunduğu bölgeye göre gelişmişlik düzeyinin yüksek olması, demokratik bir rejime sahip olması Türkiye’yi bölgesinde bir istikrar adasına dönüştürüyor. İç karışıklıklardan uzak hem doğu hem batı kültürüne hâkim olmasıyla Türkiye bir model olarak gösteriliyor.

Güvenilir Bir Geçiş Güzergâhı

Siyasi, ekonomik ve askeri gücü enerji arz güvenliği açısından Türkiye’yi ideal bir geçiş noktası haline getiriyor. Bu sebeple AB’de enerji transferinde güvenilir güzergâh olarak Türkiye’yi görüyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC), Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türk Akımı gibi pek çok boru hattı projesi bulunuyor. Bunlar yakın bir gelecekte bir enerji geçiş üssü haline gelecek olan Türkiye açısından ekonomik anlamda oldukça karlı görünüyor. AB açısından ise daha güvenli bir enerji arzı ve son dönemlerde ilişkilerinin iyi gitmediği Rusya’ya enerji alanında bağımlılığın azalması anlamına geliyor. Türkiye’nin batısında bulunan Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin doğusunda, güneyinde bulunan ülkelerdeki zengin enerji kaynaklarına erişebilmesi için Anadolu en güvenli yol sayılıyor. Türkiye’nin hâlihazırda imza attığı büyük projeler de bu rolünü destekliyor. Marmaray Projesi, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ve İstanbul Havalimanı projesi ulaşım yatırımlarının en önemlileri sayılıyor. Boğazın iki yakasını bir araya getiren bir başka köprü Çanakkale 1915 Projesi ise devam ediyor.

Avrupa Vizyonu

Türkiye, AB üyeliği yolunda aday bir ülke olarak AB ile pek çok konuda işbirliği yapıyor. Türkiye’nin dahil olması durumunda AB’nin daha etkili bir küresel güç olabileceği ifade ediliyor. Avrupa’nın İngiltere’nin birlikten çıkması sonrası yeniden yapılanması bu kapsamda Türkiye ile de ilişkilerin yeniden ele alınması bekleniyor. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığı Avrupalı siyasetçiler tarafından sıklıkla vurgulanıyor. 2015’te Yunanistan ve Balkanlar üzerinden Avrupa'ya göçmen akını başlayınca, 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geri kabul anlaşması imzalanıyor. Bu kapsamda Türk vatandaşlarına AB ülkelerinde vize serbestisi sağlanması bekleniyor. Siyasi ilişkiler zaman zaman inişli çıkışlı olsa da Türkiye’nin AB’ye ekonomik olarak tam entegre olduğu biliniyor. 1995’te yürürlüğe giren Gümrük Birliği Türkiye ekonomisinin rekabet gücü ve verimliliğine önemli katkı sağlıyor. Günümüzde Türkiye ve AB arasında 150 milyar avroyu aşan bir ticaret hacmi bulunuyor.

Çin ile İlişkiler

Günümüzde Çin, pek çok uzman tarafından artık bir süper güç olarak anılıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin "yüzyılın projesi" olarak duyurduğu “Kuşak ve Yol Girişimi” bulunuyor. Bu kapsamda Çin, eski İpekyolu güzergahlarında altyapı geliştirme projelerine destek vererek ekonomik koridorlar oluşturuyor. Böylece hem Çin’de hem de yatırım yapılan ülkelerde büyümeyi ve istihdamı destekliyor. Türkiye bu projede Avrupa’yı Orta Asya, Afganistan, Pakistan ve Çin’e bağlayacak ‘Orta Koridor’ bölgesinde yer alıyor. Koridor tamamlandığında, ticarette sevkiyat süresinin kısalması ve koridor boyunca ticaret hacminin artması planlanıyor. Çin`den Türkiye`ye yapılan yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Coğrafi ve jeopolitik konum açısından büyük öneme sahip olan Türkiye, bu girişimin sunduğu ticaret, yatırım, uluslararası pazarlara erişim fırsatlarından yararlanmak istiyor.

Gelecek Vizyonunda Türkiye

Türkiye, Avrupa Birliği’nin aday ülkesi ve ABD müttefiki olarak önümüzdeki 25 yılda küresel ilişkilerde büyük bir rol oynaması bekleniyor. NATO’nun bir parçası olan Türkiye, Soğuk Savaş boyunca Avrupa'nın savunulmasında hayati bir rol oynadığı Batılı otoritelerce kabul ediliyor. Türkiye’nin Batılılaşma serüveni 96 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşuna bağlansa da aslında 200 yıl öncesine Osmanlı dönemine bakmak gerekiyor.  Osmanlı döneminde önce askeri alanda sonra siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatta pek çok reform yapılıyor. Ancak Atatürk döneminde gerçekleştirilen dönüşüm Türkiye’nin politik kimlik düzeyinde Batılı kabul edilmesini sağlıyor. Türkiye, stratejik konumu, gücü ve canlılığı ile NATO ittifakının en önemli dört üyesinden biri olarak görülüyor.  İngiltere, Fransa ve Almanya ile Türkiye ABD’den sonra askeri güç bakımından öne çıkıyor. Türkiye geçmişte olduğu gibi öngörülebilir gelecekte de Balkanlar, Kafkaslar Ortadoğu’nun istikrarı için kritik öneme sahip olduğu biliniyor. Geleceğin dünyasında Soğuk Savaş sonrası kurulan tek kutuplu dünya yerine çok kutuplu bir dünya düzeni ve bölgesel güçlerden söz ediliyor. Günümüzde Orta Doğu'daki en önemli en büyük demokrasi olarak modernleşme, sanayileşme ve kentleşme süreçleriyle Türkiye bölgesel aktör olarak yerini alıyor. 


Projeler
1