Türkiye’nin Dış Ticaret Ortakları

Türkiye’nin Dış Ticaret Ortakları

Türkiye’nin Dış Ticaret Ortakları

 Türkiye jeopolitik konumu, toprak verimliliği ve sanayi faaliyetleriyle dünyadaki en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Türkiye ekonomisi, yüksek büyüme oranlarıyla dünyada en ilgi çeken ülkelerin başında geliyor. Ülkede dış ticaret, hem ihracat hem de ithalat alanında hızla gelişim gösteriyor. Türkiye’nin ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösterdiği dış ticaret ortaklarının olduğu biliniyor. İşte Türkiye’nin Dış Ticaret Ortakları…

 •  Çin

Toplam ticaret hacmine göre, son 16 yılın en yüksek artışının Çin ile yapılan ortaklıkta gerçekleştiği görülüyor. Tam 15 kat artan ticaret değeri, 2017 yılında 26 milyar dolara ulaştı. Türkiye’den Çin’e gerçekleşen ihracat değerinin 9,9 kat, ithalat değerinin ise 16 kat arttığı biliniyor. Çin’e mermer, traverten, ekosin, su mermeri ve kireç taşı gibi maddeler ihraç ediliyor. İthal edilen ürünler arasında ise genel olarak teknolojik ürünler bulunuyor. Çin ile yapılan 2018 yılı ihracatı 1,462.510 bin dolar olarak hesaplanıyor.

 • İran

Türkiye’nin dış ticaret ortaklarından İran, ticaret hacmi artışında 7,6 kat ile, en yüksek ikinci ülke arasına giriyor. İran ile Türkiye arasındaki ihracat değeri 15 yılda 8,8 kat artarken ithalat değeri ise 7,1 kat arttı. İki ülke arasındaki ihracat değerinin 1.313.406 bin dolar olduğu görülüyor. Türkiye, İran’a en çok odunsu maddelerden lif levhalar ihraç ediyor.

 • Almanya

  Türkiye’nin dünyada ve Avrupa’da en büyük ticaret hacmine sahip olduğu dış ticaret ortağının Almanya olduğu biliniyor. İki ülke arasındaki en yüksek değeri ihracat oluşturuyor. Türkiye’nin Almanya’ya ihraç ettiği ürünlerin başında otomobiller ve yarış arabaları geliyor.

 • Suudi Arabistan

Türkiye’nin dış ticaret ortaklarından biri olan Suudi Arabistan da ithalat değeri açısından en fazla artışın görüldüğü ülkelerden biri sayılıyor. 2002 yılında 121 milyon dolar ürün ithal ediliyorken, 2017 yılında bu rakamın 2 milyar dolara ulaştığı biliniyor. 2018 yılında iki ülke arasındaki ihracat değeri 1.328.459 bin doları buluyor. İthalatın ana ürününü petrol ve petrole dayalı maddeler oluşturuyor. İhraç edilen ürünler ise meyve ve sebze gibi gıda ürünleri oluyor.

 • İngiltere

  İngiltere ile yapılan ihracat, 10 yıllık bir zaman diliminde %18,5 oranında bir artış gösteriyor. Yapılan ihracatın büyük bir bölümünü motorlu taşıtlar oluşturuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ihracatın kıymetli metaller, demir, çelik ve mücevherler ile %15 artış gösterdiği gözlemleniyor.

 •  İsrail

  İsrail ile olan ticari ilişkilerde ise 2017 yılına kadar ihracatta 3 kat, ithalatta 1,8 kat artış gözleniyor. 2018 yılının ilk üç aylık verilerine göre toplam ticaret hacminde 0.2 katlık bir artış daha gerçekleşmiş bulunuyor.

 •  Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri ile ithalatta 2,9 kat, ihracatta ise 1,6 katlık bir artış gözleniyor

 • İtalya

İtalya, 2018 yılından itibaren Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından Türkiye’de en çok ihracat gerçekleşen üçüncü ülke durumunda bulunuyor. Otomotiv sanayi, Türkiye ile İtalya arasındaki ihracatın en önemli ürünü olarak biliniyor. Dokumacılık ürünleri, makineler, tarım gıda maddeleri de ihraç edilen ürünler arasında bulunuyor. İki ülke arasındaki 2018 ithalatına bakıldığında ise otomotiv, plastik, mineral yakıtlar ve mineral yağların en önemli ürün grupları olduğu görülüyor.

Türkiye’nin dış ticaret ortakları arasında bulunan Fransa, Birleşik Krallık ve Güney Kore ülkelerinde de yüksek artışlar bulunuyor. Türkiye’nin dış ticaret ortakları arasında; Yunanistan, Mısır, İsrail, Bulgaristan, Polonya ve Romanya da bulunuyor.

2019 yılının ilk beş ayının verilerine göre ihracatta %5,37’lik bir artış gözleniyor. Bu artış ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek beş aylık artışı elde ediliyor. 2018 yılında %68,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılında %84,4’e ulaştığı görülüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in bir ilke imza atarak hazırladığı ‘’ihracat 2019 raporu’’ na göre 2019 senesi, ‘’İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik’’yılı ilan ediliyor. İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyi’nin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerden oluşan eylem planı ile güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü insan kaynağı, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemleri yol haritası çizilerek, ülkenin dış ticarette daha büyük bir yer alması bekleniyor.

Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri

milyar ABD doları

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İhracat 113.883 134.907 152.462 151.803 157.610 143.839 142.530 156.993

(FOB)

İthalat 185.544 240.842 236.545 251.661 242.177 207.234 198.618 233.800

(CIF)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)Türkiye, 1995 yılından beri Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak biliniyor. Ülkenin Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİÖ), Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) gibi üyelik ve katılımları, bölgesel ve uluslararası ticaret normları ile bütünleşme konusundaki kararlılığını gösteriyor.


 • Kişiselleştirilmiş Yatırım Çözümleri
 • Satış Sonrası Yüksek Hizmet Kalitesi
 • Yatırımcılara Özel Paket Programlar
 • 3 ay içerisinde Türk Pasaportu
1