Türk Müteahhitlerin Yurt Dışı Projeleri

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Türkiye'de inşaat sektörü cumhuriyetin kuruluşundan sonra büyüdü. 1923'ten sonra yerli şirketler imalat ve yatırım faaliyetlerinde rol almaya başladılar. Türk müteahhitler özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde taahhüt işleri yapmış, dünya çapında çalışmaya başlamış ve önemli projeler gerçekleştirmiştir. Türkiye 2016 yılında “En Büyük 250 Uluslararası Müteahhit” listesinde ikinci sırada yer aldı.

Bugün, Türk inşaat sektörü, dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, girişimciliği ve hızlı hareketliliği sayesinde küresel bir aktördür. Türk müteahhitler 2020 yılında yurtdışında 14,4 milyar dolarlık iş üstlenmiştir. Bazı ihale prosedürleri tamamlanırsa bu rakam 15 milyar doları aşabilir. 1972'den bu yana üstlenilen proje sayısı 10,525'e, iş miktarı ise 418,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Salgın ortamında ulaşılan bu rakamlar bir başarı göstergesidir. Başarılar, Türk müteahhitlerinin uluslararası faaliyetlerinde ulaşılan seviyenin istikrarlı olduğunu göstermektedir. Türk müteahhitler, özellikle Sahra Altı Afrika'da ve geleneksel pazarlarda etkinliklerini arttırmak için çalışmaya devam ediyor. Bazı yeni Asya ülkeleri, Azerbaycan, Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkeleri için de yapılan çalışmalar var.

Ayrıca 2023 yılında, inşaat malzemeleri sektörü 500 milyar dolarlık hedefe ulaşacak. İhracat kapsamında 100 milyar dolarlık bir hedef belirlenmişti. 1950'li yıllardan sonra müteahhitlik sektörü eğitimli ve nitelikli personel ile yurt dışında faaliyet göstermeye başlamıştır. İnşaat sektörü, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında mal ve hizmet ihracatının yanı sıra büyümeye ve istihdama da önemli katkı sağlamaktadır.

Sektörün yurt dışındaki gücünü ve marka değerini arttırmak için firmalar, sadece müteahhit olarak değil yatırımcı olarak da yurt dışında daha önemli roller üstlenmeye çalışıyor. Ayrıca Türk müteahhitler özellikle Avrupa şehirlerinde Türklere satış yapmak için projeler hazırlıyor. Bunun dışında, özellikle Afrika'daki birçok ülkede müteahhitlerin inşaat yapmasının önünü açmak için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde kapsamlı çalışma ve araştırmalar yapılmaktadır.

Türk iş adamları, tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri, gıda gibi pek çok alanda ihtiyaçları karşılamakta, inşa ettikleri alışveriş merkezlerinde de istihdam sağlamaktadırlar. Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları, Hollanda ve Rusya gibi birçok ülkede önemli stadyumlar inşa etmiştir.

Properties
1
Footer Contact Bar Image