Türk Girişimcilik Ekosistemi

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Küresel olarak girişimcilik ekosistem konsepti, birçok girişimciye ve organizasyona ilham vermeye devam ediyor. Bu girişimciler, sahip olduğu fikir ve projeleri mümkün olan en efektif biçimde değerlendirmeyi hedefliyor. Gelecek vaat eden özgün fikirlere sahip olan bu bireyler araştırma ve sıkı çalışma ile projelerini gerçekleştirmeye odaklanmakta ve keşfedilmek için beklemekteler. Özgün ve değerli fikirlere sahip olan bu çalışkan zihinler, inovatif düşüncelerini gerçekleştirecekleri rahat alanlara ihtiyaç duymaktadır. Girişimcilik ekosistemleri ise bu alanda bireylerin projelerini en konforlu biçimde gerçekleştirebilecekleri özgün bir alandır. Bu ekosistemlerde birden fazla girişimci, kolektif bir biçimde çalışarak sahip oldukları projelerin değerlerini arttırmaktadır. Girişimcilik ekosistemlerinin bir parçası olan bireylerin ortak bir amacı bulunmaktadır: üretmek. Bu bireyler sahip oldukları potansiyel ile beraber en efektif biçimde çalışarak üretim güçlerini, birden fazla girişimci ile kolektif olarak çalışarak arttırmaktır. Toplumun sahip olduğu sayısız taleplere odaklanarak, ürettiklerinin en efektif biçimde değerlendirilmesini sağlarlar. Peki, girişimcilik ekosistemi nedir?

Birden fazla girişimcilik projesinin birleşiminden oluşan girişimcilik ekosistemleri, her bir projenin birbirlerinin sahip olduğu eksiklikleri farklı yöntemler ile gidererek en efektif üretkenlik seviyesine ulaşmayı hedefler. Fiziksel ya da dijital şekilde oluşabilen girişimcilik ekosistemleri, projelerin farklı aşamalarında bulunan girişimcilerin bir araya gelmesi ile oluşur. Bir ağ veya sistemin alt parçası olan girişimler, saatin çalışmasını sağlayan çarklardır. Ekosistemleri oluşturan bu küçük işletmeler, üniversite fakültelerinden küçük mahalle kafelerine, sanal marketlerden hükümet birimlerine kadar değişkenlik gösterebilir. Bir girişimcilik ekosisteminin efektif bir biçimde işlev görmesi için her birimin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. Girişimcilik ekosistemlerinin ilk aşamasını fikirler, araştırmalar ve icatlar oluşturur. İkinci aşama ise girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürebilmesi için gerek duydukları eğitim ve gereksinimleri karşılayan akademik programların oluşturulmasıdır. Geriye kalan önemli adımlar projeler, etkinlikler ve organizasyonlar hakkındadır.

Türkiye, sahip olduğu sayısız girişimci ve parlak zihinler ile beraber en çok gelecek vaat eden girişimci ekosistemlerine ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye’de bulunan girişimcilik ekosistemlerinin genç olmalarına rağmen aldıkları yüksek sayıda yatırımlar ile birlikte her projenin sahip olduğu yüzlük değer, proje başına 1 dolar olarak hesaplanmıştır. Her ne kadar bu miktar düşük bir meblağ gibi gözükmekte ise de rakip ekosistemler ile karşılaştırıldığında, yüksek bir değerdir. Türkiye’de artan melek yatırımcılar ve devlet teşvikleri ile beraber girişimcilik ekosistemlerinin kolektif olarak sahip olacağı yatırım değerinin 800 milyon dolara ulaşması amaçlanmaktadır. Geçtiğimiz yıllar içerisinde girişimcilik ekosistemlerine yapılan yatırımlar %66 arttı. Gelecek yıllarda da bu yükselişi devam ettirmesi beklenen yatırımlar, Türkiye’nin küresel olarak girişimcilik ekosistemlerinin lider isimlerinden biri olmasını sağlayacaktır.

2019 yılında 92 ayrı girişimcilik projesi için 102 milyon dolar değerinde yatırım yapılmıştır. Her geçen gün internet ve iletişimin artan gücü ile beraber Türkiye’deki girişimler sürekli artmakta, var olanlar ise büyümelerine devam etmekte. Girişimcilik projelerinde bulunan bireylere özel devlet destekli banka fonlarının açılması ile beraber 2021 yılında Türkiye efektif ve güçlü girişimcilik ekosistemleri oluşturmayı sürdürmektedir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, özel sektörde faaliyet gösteren firmaların da bu ekosistemlerden yararlanma umudu ile beraber girişimcilere yaptıkları yatırımlar artmakta. Bu beklentileri karşılama amacı ile özel firmalar gelecek vaat eden proje ve fikirlere sahip bireyleri keşfetmek için ellerinden geleni yapmaktalar.

Türkiye’de olduğu gibi, tüm dünyada da girişimci ekosistemleri önemlerini kanıtlamaya devam etmekte. İlerleyen yıllarda bu ekosistemlerden doğan parlak fikirlerin geleceğimizi şekillendirecekleri kuşkusuz bir gerçek.

Properties
1
Footer Contact Bar Image