Yabancı Mülkiyet Üzerinden Birleşik Krallık Veraset Vergisi

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

İngiltere'de vergilerin önemli bir yeri vardır. Bu nedenle, bu ülkede yaşamayı veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız, vergi sistemi hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Verginin söz konusu olduğu durumlardan biri de yurt dışından mirastır. Bu yazımızda Birleşik Krallık Yabancı Mülkiyet Veraset Vergisini detaylı olarak açıkladık.

Yurtdışında bulunan mülk, söz konusu mülkün Birleşik Krallık vatandaşı olmayanlara ait olduğu durumlarda veraset vergisine (IHT) tabi değildir. Bu tür mülkler, hariç tutulan mülkler olarak adlandırılır.

Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız, öz değerlendirme vergi beyannamenizin "yabancı bölümünde" herhangi bir yabancı varlık ve geliri beyan etmelisiniz. İkametgahınız dışında ikamet ediyorsanız, Birleşik Krallık'ta vergi ödemeniz gerekmez. İkametgahınız yurt dışındayken, Veraset Vergisi yalnızca Birleşik Krallık'taki varlıklarınız üzerinden ödenir. Ancak, bir banka veya Postane nezdindeki döviz hesaplarınız, denizaşırı emekli maaşlarınız veya yetkili birim vakıf ve açık uçlu yatırım şirketlerindeki holdingleriniz için bu vergiyi ödemek zorunda değilsiniz.

Yurtdışı mülklerinden elde edilen kira gelirleri için Birleşik Krallık gelir vergisi ödemeniz gerekir. Mülk kiraladıysanız, kiracılardan elde ettiğiniz gelir o yıl için toplam kazancınıza eklenecek ve sizi daha yüksek bir vergi matrahına sokabilir. Mülkünüzü satarsanız, Birleşik Krallık'ta sermaye kazancı vergisine tabi olabilir. Açık denizdeki mülk gayrimenkul ise, bu mülk bir ipoteğe tabi olabilir.

Ölüm durumunda, yabancı varlıklar mülkünüzün değerine eklenir ve Birleşik Krallık veraset vergisine tabi olabilir.

Ölüm halinde, mülke atfedilen veraset vergisi yükümlülüğü (mülkün mirasçısı tarafından ödenir; ölümle ilgili bir masraf değil) azalır ve Birleşik Krallık'ta ikamet etmeyen (yalnızca Birleşik Krallık'taki durum varlıklarında veraset vergisine tabidir) vergilerini azaltamaz. Bu tür denizaşırı yükümlülükler tarafından emlak. Yurt dışı emlak idaresinde yapılan harcamalar, mülkün değeri hesaplanırken mülkün piyasa değerinin %5'ine kadar indirilebilir.

Birleşik Krallık'ta ikamet edenler, Birleşik Krallık dışında bir mülke sahiplerse, mülkün bulunduğu ülkedeki yerel veraset vergisine eşdeğer bir ücret talep edebilirler. Muafiyet yoksa çifte vergi ödenmesi gerekir.

Properties
1
Footer Contact Bar Image