Neden Türkiye’de İş Kurmalıyım?

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Neden Türkiye’de İş Kurmalıyım?

Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi, nitelikli iş gücüne sahip olması, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlıyor olmanın yarattığı iç ve dış ticaretteki jeopolitik önemi, coğrafi yapısı ve 70 milyon nüfusunun neredeyse yarısının eğitimli genç nüfustan oluşmasıyla yerli yatırımcılara olduğu kadar, yabancı yatırımcılara da büyük iş fırsatları sağlıyor. Aynı zamanda, birçok kamu ve uluslararası şirketin, Türkiye’nin şehirlerinde şube açması da ülkenin dünya çapında tanınmasında ve kabul edilmesinde önemli role sahip. En çok yatırım yapılan şehirlerin başında, Türkiye’nin başkenti olan Ankara ve ülkenin ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli ve en kalabalık şehri olan İstanbul geliyor.

Yabancı Yatırımcıların Avantajları

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, ülke tarafından desteklenerek en az yerli yatırımcılar kadar avantajlı olmaları sağlanıyor.

Yabancı yatırımcıların avantajları;

·      Ülkede yapılan yeni düzenlemeler sonucunda yabancı yatırımcıların yalnızca anonim veya limited şirket değil, istedikleri her türlü şirketi kurabilme hakkına sahip olmaları sağlanıyor.

·      Yatırım hakları garanti ediliyor.

·      Yabancıların, ülkedeki finansal faaliyetlerini (şirket kurmak, şube açmak, hisse devretmek, sermaye artışı sağlamak ve yatırım yapmak v.b) yürütmek istemeleri durumunda, Başbakanlık’tan alınacak olan ön izinler ve yabancı ortak başına ödenmesi gereken 50.000 ABD doları tutarındaki yabancı sermayenin Türkiye’ye getirilmesi gibi zorunluluklar kaldırılarak, yatırımlar kolaylaştırılmış bulunuyor.

·      Özellikle 2003 yılında yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”, yabancı yatırımcıların ülkedeki faaliyetlerini arttırıyor. Bu kanun sayesinde yabancı yatırımcılar, Türkiye’de her türlü şirketi kurabiliyor ve her türlü ticari faaliyetle meşgul olabiliyor. Bununla birlikte, yabancı yatırımcıların, yerli yatırımcılarla eşit haklara sahip olması da Türkiye’de yatırım yapmanın avantajları arasında yer alıyor.

·      Yabancı yatırımcılar, Türkiye’deki finansal faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kâr, tasviye, temettü, satış ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar sonucunda sağlanan ödemeler yanında, dış kredi ana para ve faiz ödemelerini hiçbir engel olmaksızın yurtdışına transfer edebiliyorlar.

·      Türkiye’nin yapmış olduğu uluslararası vergi anlaşmaları ile, yabancı yatırımcıların çifte vergi vermek zorunda kalmalarının önüne geçildiği biliniyor. Türkiye’de yatırım yapan yabancılar yalnızca Türkiye’ye vergi vermekle yükümlü oluyor.

·      Yabancı yatırımcıların kuracakları şirket veya açacakları şube, irtibat büroları gibi iş yerlerinde yabancı personel ihtiyaçları karşılanıyor.

·      Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, vergi indirimleri, sigorta pirimi, işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi gibi teşviklerden yararlanabiliyorlar.


Türkiye’de İş Kurma Süreci

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki şirket kurulum süreci oldukça basit. Normal şartlarda, çalışmaların yolunda gitmesi durumunda bir hafta içerisinde işlem yapmaya ve aksiyon almaya başlanabiliyor.

Yapılması gereken işlemler;

·      Yasal olarak düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 279. Maddesine uygun olarak hazırlanmış, şirketin ticari adının ve adresinin, kurucunun ad-soyad, adres ve uyruk bilgilerinin bulunduğu, şirket sahibi tarafından imzalanmış bir sözleşme taslağının hazırlanmış olması,

·      Potansiyel vergi kimliği üzerinden, şirketin türüne ve sermaye tutarına bağlı olarak açılmış bir banka hesabı olması ve yeni ortaklık sermayesinin %25’ini (limited şirket hariç) bu hesaba yatırılması,

·      Şirket belgelerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilerek ilgili ticaret sicil müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekiyor.

Yabancılar Türkiye’de Limited Şirket Kurabilirler!

Yabancı yatırımcıların ticari alanda en sık tercih ettikleri şirket türü limited şirket olarak biliniyor. Yatırımcılar, iki veya daha fazla ortak ile şirketlerini kurabilecekleri gibi; bireysel olarak kurup yürütmeyi de tercih edebiliyorlar. Bu tip bir şirketi kurmak için 10 bin TL sermayeye sahip en az bir hissedar olması gerekiyor.

Anonim şirket kurmak isteyen yabancı yatırımcıların, 50 bin TL sermayeye sahip olmaları gerektiği ön görülüyor.

Şirket Kurma Sürecinde Danışmanlık

Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancı yatırımcılar, güvenilir bir yatırım yapmak ve yasal prosedürleri doğru bir şekilde yönetebilmek için sıklıkla danışmanlık firmalarının desteğine ihtiyaç duruyorlar. Trem Global, 30 yılı aşkın tecrübesi ve 11 farklı dilde verdiği nitelikli danışmanlık hizmetiyle, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen global yatırımcıların tüm süreçlerde yanında olmaktan memnuniyet duyuyor.

Türkiye’deki Ticari Faaliyet Alanları

Yabancı yatırımcıların çoğu, Türkiye’de turizm veya hizmet (bar, restoran, hotel, emlak ajansları, market v.b) sektörleri başta olmak üzere otomotivden petrole, sigortadan finansa kadar pek çok alanda ticari faaliyetler yürütüyor. Fakat hükümetin yabancıların iş kurmasını sınırlandırdığı bazı alanlar da bulunuyor. Örneğin; bankalar, finansal kurumlar, fabrikalar, serbest ticaret işletmeleri ve döviz büroları gibi alanlarda şirket kurmak isteyen yatırımcıların en az bir adet Türk ortağa ihtiyacı olduğu biliniyor.

Yabancı Yatırımcılara Vatandaşlık

Türkiye’de yatırım yapan yabancı yatırımcılara sağlanan en önemli avantajlardan biri de vatandaşlık hakkı. Bazı yatırım gerekliliklerinin sağlanması koşuluyla, Türkiye yeni yatırımcılarına vatandaşlık veriyor. Son yıllarda bu alanda yapılan değişiklikler, vatandaşlık alımının daha kolay olmasına zemin hazırlıyor ve yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini daha da arttırıyor.

Yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlığa hak kazanmak için harcanması gereken 2 milyar ABD doları sabit sermaye tutarı, 500 bin ABD dolarına indirilmiş. Bu tutarda yapılan yatırımlar, Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlıyor. Bu düzenlemeler, hem Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların, hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancıların lehine sonuçlar doğuruyor ve başvuruları yoğunlaştırıyor.

Doğrudan Yabancı Yatırımların Yükselişi

Ernst Young’ın (EY), Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması’na göre Türkiye Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) açısından Avrupa’daki en popüler 7 ülke arasına girmiş bulunuyor. Avrupa’da gerçekleştirilen DYY projelerinde %5 paya sahip olduğu biliniyor.

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi

Türkiye’de 2002 yılına kadar sadece 15 milyar ABD doları olan DYY, 2003-2017 yılları arasında 193 milyar ABD doları seviyelerine yükselerek yabancı yatırımın Türkiye’deki artışını gösteriyor.

Neden Türkiye’de İş Kurmalıyım? image1

Türkiye’de Sektörlere Göre DYY Girişi

Türkiye’nin küresel değer zincirinde, daha üst sıralara tırmanabileceğine yönelik 2023 yılı vizyonu doğrultusunda önemli bir çeşitlenme kaydedildiği görülüyor. Finans ve imalatın, Türkiye’de son 15 yılda en fazla Doğrudan Yabancı Yatırım çeken sektörler olduğu biliniyor.

Neden Türkiye’de İş Kurmalıyım? image2

Türkiye’de Ülkelere Göre DYY Girişi

Son 15 yılda, Asya’dan gelen Doğrudan Yabancı Yatırım payı önemli ölçüde arttı. Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Yatırım girişinin büyük bir kısmı Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gerçekleşiyor.

Neden Türkiye’de İş Kurmalıyım? image3

Uluslararası Sermayeli Şirketler

Türkiye’deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2017 yılında 58.400’e ulaştığı görülüyor. Oysa ki 2002 yılında bu sayı 5.600 olarak seyrediyordu.

Neden Türkiye’de İş Kurmalıyım? image4

Yapılan araştırmada, Türkiye’de yapılan yabancı yatırımların yıllar içinde artışı gözler önüne seriliyor. Bu bağlamda, yatırım yapmak ve yatırımlarından kısa sürede verim almak isteyen yabancılar için, Türkiye oldukça avantajlı bir seçenek haline geliyor. 


Properties
1
Footer Contact Bar Image