Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Gayrimenkul Sermaye Gelirinin Tespiti

Gayrimenkul sermaye geliri; mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakdi veya ayni olarak tahsil edilen kira bedellerinin tutarı oluyor. Ayın olarak tahsil edilen kiralar emsal bedelle paraya çevriliyor Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar ilgili bulundukları yılların geliri sayılıyor. Ölüm ve memleketi terk hallerinde ise mükellefiyetin kalktığı tarihi takip eden dönemlere ait olmak üzere peşin tahsil olunan kiralar mükellefiyetin kalktığı dönemin hasılatı olarak kabul ediliyor.

Kiracı tarafından gayrimenkulün iktisadi değerini devamlı olarak artıracak veya genişletecek şekilde gayrimenkule eklenen kıymetler, kira süresinin bitiminde bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır.) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde bahsedilen kıymetler kiralayan bakımından bu tarihte aynen tahsil olunmuş sayılıyor. Mal sahibi tarafından kira bedeli dışında asansör, kalorifer, bakım, su ve aydınlatma gibi giderler adı altında alınan paralar, gayrisafi hasılatın bir parçası olup mal sahibi açısından gelir sayılıyor. Çünkü bunlar kiralayan için hasılattan indirilecek gider mahiyetinde oluyor.

Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image