Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Çevresel Hizmet Vergileri

Çevre vergileri, birçok AB ve OECD ülkesinde kendisine yer bulmasının yanında Türkiye’de, bu ülkelerdeki gibi bir çevre vergisi uygulaması bulunmuyor. Bu durumun sebebi, Türk Vergi Sisteminde vergilerin ihdas edilmesinin mali amaçlara dayandırılması sayılıyor. AB ve OECD ülkelerinde uygulanan çevre vergileri, mal ve hizmetlere ek bir maliyet getirmek yoluyla kullanımları kısmak, bunun yanında çevreye dost teknolojilerin gelişmesini sağlamak amaçlarını güderken, Türkiye’de ise Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) haricinde tam olarak çevreyi ele alan bir vergi bulunmuyor.

Çevre Temizlik Vergisi

Türkiye’de kirlilik (atık) vergisi türü olarak alınan ÇTV, doğrudan çevresel amaçlara hizmet eden tek çevre vergisi türü olarak gayrimenkul sahiplerinden alınıyor. Bu vergi, belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve benzer amaçlarla kullanılan binalardan belli bir tarifeye göre alınıyor. Başka bir deyişle, ticaret ve sanayi işletmeleri tesisin türüne ve boyutuna göre sabit bir yıllık vergi öderlerken, konutlar ise su tüketim faturası ile sabit götürü bir bedel ödüyor.

2019 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su faturalarına yansıtılıyor olup; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 Kuruş, diğer belediyelerde 29 Kuruş olarak hesaplanıyor.


Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image