Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Gayrimenkul Sermaye Gelirinin İstisnası

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2019 takvim yılı için 5.400 TL’si (2018 takvim yılı için 4.400-TL) gelir vergisinden istisna sayılıyor. Sahip olunan birden fazla konut dolayısı ile kira geliri elde edilmişse istisna yalnızca bir kez uygulanabiliyor. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortaksa istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanıyor.

Gayrimenkul sermaye geliri istisnasından yararlanamayacak olanlar; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar (Basit usule tabi ticari kazanç sahipleri dahil), mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler, istisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler, istisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradıyla diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarlarının toplamı ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar olarak sıralanıyor.

Elde edilen mesken kira gelirinin istisna tutarının üzerinde olması gerekiyor. Tersi durumda yani elde edilen mesken kira geliri istisna haddinin altında olması halinde söz konusu gelirin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesine gerek bulunmuyor.

Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image