Yatırımcı Rehberi

Gayrimenkul Sermaye Gelirinin İstisnası

Gayrimenkul Sermaye Gelirinin İstisnası

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2019 takvim yılı için 5.400 TL’si (2018 takvim yılı için 4.400-TL) gelir vergisinden istisna sayılıyor. Sahip olunan birden fazla konut dolayısı ile kira geliri elde edilmişse istisna yalnızca bir kez uygulanabiliyor. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortaksa istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanıyor.

Gayrimenkul sermaye geliri istisnasından yararlanamayacak olanlar; ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar (Basit usule tabi ticari kazanç sahipleri dahil), mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler, istisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler, istisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradıyla diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarlarının toplamı ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar olarak sıralanıyor.

Elde edilen mesken kira gelirinin istisna tutarının üzerinde olması gerekiyor. Tersi durumda yani elde edilen mesken kira geliri istisna haddinin altında olması halinde söz konusu gelirin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesine gerek bulunmuyor.

Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
1
Telegram Contact Us Whatsapp Call Us Live Chat