Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Yatırım Sürecinde Nasıl İlerlenmeli?

      Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmadan önce yatırım sürecinde öncelikle mülkün gerçekten kendini mülk sahibi olarak tanıtan kişiye ait olup olmamasına bakılması gerekiyor. Gayrimenkul gerçekten kendini mülk sahibi olarak tanıtan kişiye ait ise, yatırım yapmadan önce mülkün belirtilen özellikleri karşılayıp karşılayamadığını görmek için ziyaret edilmesi gerekiyor.

      Ziyaret sonrası yatırım yapılacak mülkün uyguma imar planına dahil olup olmadığını öğrenmekte fayda var. Uygulama imar planı, yerleşim alanı içindeki gayrimenkulün gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik olarak alacakları yerleşim biçimleri gösteren ve 1/1000 ölçeğinde ilçe belediye tarafından yapılan plandır.

      Yatırım yapılacak mülkün projesinin ve belediyedeki projesinin eşleştirme kontrolünü yaparak, gayrimenkul için gerekli tüm ruhsatların ve resmi izinlerin kontrolünü gerçekleştirmek gerekiyor.

      Gayrimenkulü satan satıcıdan yerel makamlardan alınan yapı kullanım ruhsatı veya iskân belgesinin de talep edilmesi gerekiyor. Gayrimenkul değerleme raporunda yerel makamlardan alınan ilgili belgelerde bulunuyor. Değerleme raporu, Türkiye’de yabancıdan yabancıya, yabancıdan Türk vatandaşına, Türk vatandaşından yabancıya taşınmaz mal satışlarında alınması gereken belgeler arasında bulunuyor.

      Rapor, kişi ya da kurumların talebiyle herhangi bir taşınmazsın değerinin tespit edilmesi için değerleme uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm faktörlerin analiz edilerek değer sonuçlarını açıklarken, imar durumunu, tapu bilgilerini, taşınmazın bulunduğu bölgenin analizini, yeri ve konumunu, benzer taşınmazlara göre artı ve eksileri gibi pek çok etkeni değerlendirerek, taşınmazın değer tespitinin yapılması için hazırlanıyor.

      Raporun hazırlanmasında süreç yasal kurumun incelemesiyle başlayarak, taşınmasın tapu kayıtları ve imar durumu gibi bilgilerle birlikte, tapu müdürlükleri ve belediyelerin ilgili bölümlerinden bilgiler toplanıyor. Sonrasında taşınmazın yasal kurum incelemesinde elde edilen bilgileri sahada yapılan yer görme işlemleri ve taşınmazın mevcut durumuyla karşılaştırılarak bölgesel analiz safhasına geçiliyor. Taşınmazın bulunduğu lokasyondaki emsalleriyle ve bu emsallere göre değerleri incelenerek, tüm bilgiler bir raporda toplanarak başka bir değerleme uzmanının incelemesine gönderiliyor.

      Türkiye’de gayrimenkul değerleme raporunda üç gayrimenkul değerleme uzmanın incelemesi bulunuyor. Türkiye’de kullanılan tapu sicil sistemi her gayrimenkul işleminin resmi olarak tescil edildiği sağlam ve güvenli bir sistem olarak biliniyor.

      Mülkiyet henüz proje aşamasında ise arsa sahibiyle noterde ön satış sözleşmesi yapılması gerekiyor. Mülkte kiracı oturuyorsa da mutlaka kira sözleşmesinin kontrol edilmesi gerekiyor çünkü satıcının kiracıya tahliye bildirimi verip vermediği önem arz ediyor.

      Mülkiyetin devredilmesi aşamasında hem sizin hem de satıcının Tapu Sicil Dairesi’ne karşılıklı beyanlarının olması gerekirken, mülkün yeni sahibinin söz konusu gayrimenkulle ilgili vadesi geçmiş gayrimenkul vergi borçlarını varsa ödemekten de sorumlu oluyor. Bu durumdan dolayı gelecekte olası bir tezahürü engellemek için satış sözleşmesine özel bir madde ekletebilirsiniz.

      Türkiye’de yapılacak sözleşmelerin hem İngilizce hem de Türkçe nüshalarını talep etmeniz yatırım sürecinde doğru ilerlemeniz için önemli konuların başında geliyor. Ayrıca sözleşmelerin Türkçe nüshalarının notere onaylatılması önem arz ediyor.

      Mülkiyetin devri için Tapu Müdürlüğü’ne başvurduktan sonra, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde durum tespiti yaptırmak gerekiyor. Tapu Müdürlüğü’ne başvuru sırasında mülkün tam konumunu gösteren tapuyu, ilgili belediyeden alın rayiç belgesini, Dask sigortasını, pasaport ve nüfus cüzdanını ve iki adet güncel pasaport fotoğrafını da yatırım sahibinin yanında getirmesi başvuruların eksiksiz gerçekleşmesini sağlıyor.


Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image