Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Emlak Vergisi

Türkiye’de emlak vergisi servet vergisi olarak görülmekte, bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerden meydana gelen serveti ifade ederek, Türkiye’de uygulamada önemli bir yere sahip emlak vergisin beyan esasının kaldırılmasını takip eden sürede mükellefler emlaklarına ilişkin bildirimlerini Emlak Vergisi Bildirim Formu aracılığı ile yapıyor. Bildirim formu mükellefe ait olan kimlik, adres, tapu ve vergilendirme ile ilgili bilgileri içerirken, formda herhangi bir matrah bilgisi verilmiyor. Bu sebeple form beyanname niteliği taşımıyor.

Belediye yetkilileri mükellefin verdiği bu bilgilere göre tarhiyat yaparken, daha sonra bu bildirimlerde yer alan bilgilere göre dört yılda bir takdir işlemleri yapılıyor ve bu yapılan takdir değeri dikkate alınarak gelecek yılın vergi değeri hesaplanıyor.

Emlak vergisinin konusunu, Türkiye toprakları içinde yer alan binalar oluşturuyor. Dolayısıyla bina vergisinin mükellefleri, yalnızca Türkiye’deki binaları nedeniyle vergi ödüyor. Başka bir deyişle mükelleflerin yurt dışında bulunan binaları bu verginin kapsamı içerisine alınmıyor. Aynı zamanda yapım aşamasında bulunan tamamlanmamış inşaatlar bina olarak değerlendirilmiyor.

Tamamlanmış binalardan( daire veya işyeri) oturma veya kullanma izni alınmış olanlar fiilen oturulmasa veya kullanılmasa bile bina olarak değerlendiriliyor. 

Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image