Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Gayrimenkul Sermaye Gelirinin Vergilendirilmesi

Gayrimenkul sermaye gelirinin mükellefi, kira gelirine konu edilen mal ve hakların sahipleri, zilyetleri, mutasarrıfları, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal ya da hakkın kiraya verilmesi halinde kiracılar oluyor.

Gayrimenkul sermaye geliri, yazılı mal ve hakların aşağıda yazılı kişiler tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerdir.

·      Sahipleri; (Kiraya verilen mal veya hakkın mülkiyet hakkına malik olan yani adına tapuya tescil yapılmış olan kimsedir.)

·      Mutasarrıfları; (Bir mal veya hak üzerinde, fiilen kullanma yetkisine sahip olan kimsedir. Bu kimse aynı zamanda sahip veya zilyet konumunda da olabilir.)

·      Zilyetleri; (Menkul malları veya gayrimenkulleri el altında bulunduran ve bunlar üzerinde fiilen hakimiyet kuran kişilerdir.)

·      İrtifak Hakkı Sahipleri; (Bir gayrimenkul üzerinde diğer bir gayrimenkul veya kişi lehine tesis edilen ayni hakkı tapuya tescil ederek elinde bulunduran kişilerdir.)

·      İntifa Hakkı Sahipleri; (Kanun veya sözleşme gereği gayrimenkul üzerinde istifade, zilyetlik, kullanma hakları adına tapuya tescil edilmiş kişilerdir.)

·      Kiracıları; (Gayrimenkul niteliğindeki mal veya hakkı kiralamış olan kişidir. Kiralanan bir gayrimenkul veya hakkın kiracısı tarafından bir başka kişiye kiralanmasından elde edilen gelir de gayrimenkul sermaye iradıdır.) 

Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image