Trem Global Logo

Yatırımcı Rehberi

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL EDİNME VE YATIRIM REHBERİ

Son yıllarda gelişen ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımları ile önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için cazibe merkezi haline geliyor. Bu süreçte ülke, başarılı yatırım kararları alabilmek için yerel dinamiklere hakim olması gereken yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Trem Global ekibi olarak, deneyimli ve sektöre hakim kadromuzla, iç ve dış etkenlere son derece bağımlı olan ve kendine özgü sorunları olan gayrimenkul edinimi ve yatırım konularında yatırımcılara destek sağlamak amacıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım kararlarında başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektöre özel bilgiler sunduğumuz Türkiye'de Gayrimenkul Edinme ve Yatırım Rehberi'ni yatırımcılara sunuyoruz. Bu kılavuzdaki bilgiler geneldir, sosyal, vergi veya yasal tavsiyeler değildir.

Gayrimenkul Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi

Mal ve hakların elden çıkartılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak kabul edilmiştir. Elden çıkarma mal ve hakların satılmasını, bir ivaz karşılığı devir ve temlikini, trampa edilmesini, takasını, kamulaştırılmasını, devletleştirilmesini ve ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ediyor.

Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendiriliyor. (01.01.2007 den önce iktisap edilenler için 4 yıl). Bu hükümler karşısında ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmiyor.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde de maliyet bedeli endekslemesi yapılabilecek (endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır) ve 2019 yılı için 14.800 TL lik istisnadan yararlanıyor.

Gayrimenkullerde iktisap, tapuya tescille oluyor. Ancak gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel hallerde iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul ediliyor.

Bulunacak değer artış kazancına 2019 takvim yılı için uygulanacak vergi tarifesi aşağıdaki gibidir;

18.000 TL ye kadar

%15

40.000 TL nin 18.000 TL si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL nin 40.000 TL si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL nin 40.000 TL si için 7.100 TL), fazlası

%27

98.000 TL den fazlasının 98.000 TL si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL den fazlasının 148.000 TL si için 36.260 TL), fazlası

%35Sizi arayabiliriz SİZİN İÇİN EN İYİ YATIRIMI SEÇMENİZE YARDIMCI OLACAĞIZ

Hızlı cevap
Phone
1
Footer Contact Bar Image