Turkuaz Kart Nedir, Türk Vatandaşlığı ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Why Do You Need to Buy a House in 2022?

Turkuaz Kart Nedir, Türk Vatandaşlığı ile Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dünyadaki birçok ülke, göçmen politikasını doğru şekilde yönetebilmek için farklı projeler ortaya koyuyor. ABD'nin kullandığı Green Card veya Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin kullandığı Mavi Kart, bunlara birer örnek. Farklı ülkelerde farklı amaçlar için kullanılan bu kartlara benzer bir proje de yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulamaya konuldu. Turkuaz Kart sistemini uygulamaya koyan hükûmet, bu kart ile nitelikli yatırımcıyı ve nitelikli işgücünü ülkeye çekmeyi hedefliyor.

Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz Kart, temel olarak, Türk vatandaşı olmayan ama Türkiye'de ev alan veya ülkede yatırımlar yapan kişilere birçok açıdan avantaj sağlıyor. Turkuaz Kart sahibi yabancılara süresiz çalışma izni, Türk vatandaşlığına öncelikli geçiş hakkı gibi avantajlar vadederken, yabancının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere de Türkiye'de süresiz oturma izni sağlıyor.

Diğer ülkelerin kullandığı kartlara benzer biçimde Turkuaz Kart'ta da bir geçiş süreci bulunuyor. 3 yıl süren bu süreçte kullanıcıların raporlarını düzenli vermeleri gerekiyor. Ayrıca mesleki birikim, dil, eğitim konularını da içeren puanlama sistemi de Turkuaz Kart alım sürecinde uygulanıyor. Karta başvuranların bu konulardaki puanlarını korumaları veya yükseltmeleri gerekiyor. Turkuaz Kart'a sahip olmak isteyenlerin ülkede yaşayıp yaşamayacaklarına karar vermeleri ve buna bağlı olarak Türkiye'de bir mülk edinmeleri de büyük önem arz ediyor. İş hayatına dâhil olmayan, maksimum 1 yıl içinde çalışmaya başlamayan yabancıların Turkuaz Kartları ise iptal ediliyor. 

Minimum 2 yıldır Türkiye'de çalışıyor olan yabancılar da Turkuaz Kart'tan faydalanabiliyor. Bu kişiler, prosedürlerle uğraşmadan diledikleri yerde çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabiliyor. Askerlik ve oy kullanma harici Türk vatandaşlığından farksız bir hayat süren yabancılar, 5 senelik sürenin ardından Türk vatandaşlığına da başvurabiliyor. 

Kimler Turkuaz Kart'tan Faydalanabilir?

Türkiye Hükûmeti, Türkiye'nin tanıtımında ve katma değerinde olumlu pay sahibi olabilecek herkes için Turkuaz Kart kapısını açık tutuyor. Özellikle bilim adamları, uluslararası alanda başarılara imza atmış sporcular ve Türk kültürünü dünyaya aktarma konusunda fayda sağlayacak kişiler Turkuaz Kart sahibi olma konusunda önceliğe sahipler. Bunlar da dâhil olmak üzere;

 • Almış olduğu eğitim, sahip olduğu mesleki bilgi ve deneyim, bilim ve teknoloji konularına sağladığı katkı gibi konularda yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilenler,
 • Türkiye'de sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, potansiyel yatırım ve ihracat düzeyi gibi konularda yatırım açısından yüksek nitelikli olarak değerlendirilenler,
 • Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki menfaatleri açısından stratejik çalışmalar yapmış, bilim ve teknoloji anlamında ülkeye katkı sağlayabilecek bilim insanı ya da araştırmacılar, 
 • Kültür-sanat alanında faaliyet göstermiş yazar ve akademisyenler, sportif açıdan uluslararası başarı elde etmiş kişiler, 
 • Türk mutfağı, Türk kültürü, Türk turizmi gibi Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlayabilecek ve Türkiye'nin çıkarları için uluslararası anlamda faaliyet gösterebilecek kişilere Turkuaz Kart verilebilir. 

Turkuaz Kart İçin Gerekli Evraklar

 • Benzer kart sistemlerinde olduğu gibi Turkuaz Kart'a başvurmak için de belirli prosedürleri tamamlamak gerekiyor. Kartın doğru kişilere verilebilmesi ve kart sahibi olma süecinde sorunların yaşanmaması adına Türkiye Cumhuriyeti'nin talep ettiği evraklar ise şu şekilde:
 • Nitelikli işgücü olduğunu kanıtlar nitelikte diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama ve görevlendirme yazısı, iş tecrübesi, ana dil dışında bilinen yabancı dillere dair uluslararası düzeyde kabul görecek belgeler.
 • Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yapacağı yatırımın büyüklüğü, yaratacağı istihdamın düzeyi, yapılan ihracat tutarları, mali açıdan yeterlilik, faaliyet gösterilen bölgeyi ve sektörü kanıtlar nitelikte belgeler.
 • Bilim insanı veya araştırmacı olarak başvuracaklar için mezun olunan okulların diploması, akademik kariyer ve unvanı kanıtlar nitelikte belge, gerçekleştirilmiş akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri.
 • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğu alanla alakalı olarak gösterilebilecek belgeler.
 • Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayamak amacıyla Turkuaz Kart'a başvuru yapacak yabancıların Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürüttükleri faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri; süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren belgeler.

Turkuaz Kart'ın Vatandaşlıktan Farkı Nedir?

Turkuaz Kart almaya hak kazanmış kişiler, Türkiye Cumhuriyeti'nde süresiz çalışma hakkına sahip oluyor. Seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme gibi Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklardan ise faydalanamıyor. Türk vatandaşının görevi olan askerlik de Turkuaz Kart sahipleri için zorunlu olmuyor. Türkiye'de ikamet, seyahat, çalışma, yatırım gibi konularda ise Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuata uymak durumundalar. Turkuaz Kart sahipleri, 3 yıllık geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması ve millî güvenlik, kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hâli bulunmaması hâlinde Türk vatandaşlığına geçebiliyor.

Turkuaz Kart'ın İptal Edilme Riski Var mı?

Turkuaz Kart sahibinin iptali talep etmediği durumlar dışında Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi ya da önemli bir sebep olmadan iki yıldan uzun bir süre aralıksız yurtdışında kalması sonucunda Turkuaz Kart, Türkiye Cumhuriyeti tarafından iptal edilebiliyor. Bunun dışında;

 • Kart sahibinin pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
 • Kart sahibi yabancının en az bir yıl kesintisiz bir şekilde çalışmadığının kanıtlanmış olması,
 • Kanunda belirtilmiş olan hükümlere aykırı olarak ya da kayıt dışı şekilde çalıştığının tespit edilmesi,
 • Turkuaz Kart başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının tespit edilmesi,
 • Turkuaz Kart'ın 3 yıllık geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında sunulmaması ya da izleme raporuna göre yabancının Turkuaz Kart sahibi niteliğini kaybettiğinin anlaşılması,
 • 6458 sayılı Kanun'a göre, kart sahibinin Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından kart sahibinin Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi gibi sebepler, Turkuaz Kart'ın iptal edilmesine neden oluyor.

Neden Turkuaz Kart'a Başvurmalısınız?

Türkiye, 80 milyon nüfusu ile Asya ve Avrupa'nın arasında, 3 tarafı denizlerle çevrili mükemmel coğrafyasıyla yatırımcıları, sporcuları, bilim adamlarını ve sanatçıları bekliyor. Yılda yaklaşık 30 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye, dinamik yapısı ile farklı alanlarda oldukça verimli yatırım alanları yaratmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük şirketlerini barındıran İstanbul; limanı ve turizmi ile büyük öneme sahip İzmir; dünya çapında üniversiteleri barındıran Ankara gibi şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ili, daha iyi bir hayat için gelecek Turkuaz Kart sahiplerine kapılarını açıyor. Vergilerin Avrupa ülkelerine göre düşük olduğu Türkiye'de sizin şirketiniz de hükûmetin sağladığı teşviklerden faydalanabilir. Mülk alarak siz de ülkenin en kârlı sektörlerinden olan gayrimenkul alanında yatırım yapabilirsiniz. 

Son yıllarda Türkiye'nin aldığı yoğun göç ,Türkiye Cumhuriyeti'ni Turkuaz Kart gibi bir projeye götüren sebeplerin başında geliyor. Tüm dünyada yaygınlaşan yoğun göç hareketini ülkenin lehine çevirmek için yaratılan bu sistem, ülkesindeki şartlar nedeniyle gerekli yatırım alanları bulamayanları, bilim, sanat ve spor alanında gelişmek için yeterli desteği göremeyenleri, elindeki yatırım araçlarını doğru bir alanda kullanmak isteyenleri Türkiye'ye davet ediyor.


Properties
1
Footer Contact Bar Image